Veteranvognposten 2020 – Nr. 2

Innhold: 1929 Oakland – Fiat Racer – Bremseinnspill – Spare bensin: Økonomiløp – Staværn Lastebilfabrik – Snowmobile Bombardier – I Forbifarten

Les mer