Ekeberg­markedet

 • Veteranbil og MC delemarked
 • Salg av biler og MC over 30 år
 • Baklukesalg
 • Antikviteter
 • Gratis adgang for publikum
 • Ingen inn- eller utkjøring mellom kl. 10.00 – 14.00.
  Dette gjelder også for veteranbiler til finbilparkeringen.
 • Markedet er åpent for publikum lørdag kl. 06.00-16.00
 • Ingen camping­muligheter på p-område
 • Forhånds­registrering av selgere.

NB! Dette mener NVK om Ekebergmarkedet:

Mange har meninger om Ekebergmarkedet, det snakkes om og det omtales i mange andre blader og fora.

Norsk Veteranvogn Klubb som arrangør mottar jevnlig både ris og ros i forbindelse med dette markedet. Noen synes det er for dyrt, for bratt, bør arrangeres annet sted, ha kun bil/kjøretøyrelaterte salgsartikler, etc. – og at NVK skal være arrangør!

Litt historikk:

NVK arrangerte sitt første lille delemarked på en pinsetur til Hallingdal i 1971. Det var vellykket og deretter ble det arrangert på Frysja, Vinterbro og Nesodden. Markedet vokste jevnlig og stadig krav til mer plass gjorde at «den enorme» Ekeberg Campingplass ble benyttet første gang høsten 1987.

Dermed skulle plassbehovet for ettertiden være løst, – trodde vi.
Slik ble det ikke. Plassen har vist seg til tider å være i det minste laget. Det har vært nødvendig å innføre forskjellige tiltak og «kjøreregler» for å utnytte plassen best mulig.

I dag er:
Ekebergmarkedet med sin sentrale beliggenhet i Oslo en stor «Folkefest» med nærhet og tilbud til det største publikum i Norge.

Her kan omsettes veterankjøretøy, bil/kjøretøyrelaterte artikler/deler samt antikviteter, samleobjekter og diverse «andre snurrepiperier» etc.

Selgere av bildeler er prioritert, andre er også velkomne og får anvist plass på eget område. Dessverre er det mange som ikke følger arrangørens anvisninger, og det blir til tider en blanding av stands NVK ikke ønsker.

Den begrensete plass på Ekeberg Camping er en utfordring når mange markedsdeltagere ønsker stor plass.

For å sikre plass til flere selgere prøver vi å begrense standstørrelse ved å ha pris pr. meter.

Noen vanlige spørsmål/påstander med svar:

1) Påstand: Det er dyrt å selge på Ekeberg, særlig for den som har lite å selge!

NVK har betydelige utgifter på leie av plassen, utstyr og betjening etc. samt å arrangere.
Noe må det koste å delta.
Ved å velge mindre stand reduseres prisen for den enkelte, samtidig sikres plass til flere selgere.
De som har lite å selge bør finne hverandre og slå seg sammen; Om 4 personer med en varebil går sammen om en minstestand på 6m lengde(standard bredde: max. 6m) vil standleie utgjøre kun Kr 700,- pr. selger.
I tillegg tilbyr NVK for sine medlemmer redusert pris samt gratis fellesstand for de som kun har få og små veterane «bilting/deler» for salg. Ved disse løsninger kan selgere erstatte/avløse hverandre og alle får mer frihet og glede av markedet. Deltagere på gratis fellestand bes melde sin interesse til NVK før markedet.
Om «større ting» (alt fra moped til buss etc. eller deler, som ikke er tatt med) ønskes markedsført anbefales det å sette opp annonser på egen stand eller på sentral tavle på Ekeberg.

2) Spørsmål: Kan salgsstand forhåndsbestilles?

Nei dessverre, – på grunn av at;
Ekeberg Camping har begrenset plass, er delvis meget skrånende og har ofte fuktig/glatt gressmatte.
For optimal utnyttelse av plassen må kjøretøyene fylle opp salgsrodene etter hverandre i samme retning (alltid nedover) og bli stående der. Grunnet glatt underlag og begrenset plass/smale roder er det normalt ikke mulig å forlate/bytte anvist plass og er derfor ikke tillatt. Av samme grunn vil det ikke være mulig å kjøre inn til en eventuelt reservert stand etter at rodene er fylt opp.
Dessverre respekteres dette ofte ikke, noen forlater anvist plass, som det ikke lar seg fylle opp i ettertid. I tillegg får gressmatten ofte skader av spinnende hjul. Det liker hverken NVK eller utleier; Oslo Kommune.

3) Spørsmål: Kan man selge annet enn bil fra finbilparkeringen?

Nei, det kan man ikke. Dersom man skal selge andre ting så som deler etc, må man leie vanlig salgsplass.
Dersom man blir tatt i å selge fra finbilparkeringen, medfører det bot.
Dette området er ment kun for rent bilsalg og utstilling.

4) Spørsmål: Hvorfor har noen gjengangere likevel de samme plasser år etter år?

Grunnet ansiennitet, spesielle avtaler og gode grunner gis enkelte anledning til å benytte samme standplass over lengre tid.

5) Spørsmål: Hvorfor er ikke bruk av åpen ild og grilling tillatt?

På Ekebergmarkedet samles mange tusen mennesker, og brannsikkerhet er gitt høyeste prioritet.
En brann vil kunne få katastrofale følger. Derfor tillates ikke åpen ild. I tillegg kreves at hver stand har brannslukker på minst 2kg, og at vei mellom stands holdes åpen i en bredde på minst 3m.

6) Spørsmål: Hvorfor kan ikke NVK arrangere et rent bil-, bildele- og utstyrsmarked, på et annet sted med større plass?

På Ekebergmarkedet kommer alltid svært mange kjøpere/besøkende/selgere, blant annet av følgende grunner;
– Stort, etablert og variert marked med stor omsetning
– Nærhet til meget stort publikum
– Noe å kjøpe, se og oppleve for alle; «far kan gå på bilmarked med hele familien»
– Gratis adgang for publikum

Av nevnte grunner finner derfor NVK det riktig fortsatt å arrangere sine marked på Ekeberg som siden 1987 og i dagens varierte form med selgere/stands i forskjellige kategorier.
Hvor praktisk mulig, forsøker vi alltid å forbedre oss, og informerer om nyheter og annet i god tid før markedene i annonser, brev og på NVKs internettsider(følg med her!)

NVK ønsker velkommen at andre arrangerer spesialiserte bilmarkeder nettopp der de selv ønsker det.

Velkommen til Ekeberg!

Styret i NVK


Melding fra Skatt Øst

Skatt øst, forebyggende veiledning, gjennomfører Servicebesøk på Ekebergmarkedet. Servicebesøkene er rettet mot dokumentasjon av kontantomsetning. Av utstillerne er det kun et fåtall som har et godkjent system. Av de øvrige fremstår en del som rene hobby/garasjesalg, men flere av de driver næring uten å dokumentere kontantomsetningen på en god nok måte. Disse ble informert om regelverket.

For mange på Ekebergmarkedet vil det være tilstrekkelig å føre kontantomsetningen fortløpende inn i en innbundet, forhåndsnummerert bok. Boken kan innrettes slik det er mest praktisk for virksomheten, f.eks med kolonner for varegrupper. Den andre muligheten er å benytte daterte forhåndsnummererte kvitteringer. I begge tilfellene må man for hver dag telle kassen og avstemme mot bok eller kvitteringer. Tellingen og avstemmingen skal dokumenteres skriftlig.

Hovedregelen er imidlertid at kassaapparat skal benyttes. Det er kun virksomheter med ambulerende eller sporadisk kontantomsetning under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp (for tiden 245.259 pr 2013) som kan bruke unntakene nevnt over.