NVKs Matrikkel

NVKs medlemsmatrikkel inneholder en oversikt over alle medlemmer i NVK, og en liste over alle kjøretøyer som er meldt inn til matrikkelen. Oppdatert matrikkel er sendt ut til medlemmene i desember 2014. Den er ikke tilgjengelig i elektronisk form.

Nye medlemmer kan benytte skjemaet for innmelding til NVK. Merk at dette også benyttes til oppdatering av data for matrikkelen. Noter da «Endring» i kommentarfeltet.

Spørsmål eller problemer med skjemaet, send e-post til klubbens webmaster.