Indbetalt avgift for motorvogner

Aar Motorvogner
i fast rute
    Utlændinger for
midlertidig bruk
Øvrige
vogner
Sum
1913   8 700 490 44 510 53 700
1914 14 300 490 65 910 80 700
1915 11 000 480 87 120   ca. 102 000
1916 17 600 420     162 480 180 500
Tilsammen Kr 54 600 Kr 1 880     Kr 360 420     Kr 416 900
Kilde: KNA