Veteranvognposten 2020 – Nr. 6

Innhold:
1929 Chrysler Skinnvengjo - I skuffen til Hans Hauge - Ramme - Dieselbil & Kilometeravgift - Brennabor & Første drosje - Opel drosje - Citroën Kegresse