Medlemsfordeler

Det er mange gode grunner å bli medlem i NVK.

 • Forsikringsordning
  En meget fordelaktig forsikringsordning gjennom LMK.
  LMK-forsikring er den beste veteranbil­forsikringen i landet. Forsikringen omfatter alle typer motorhistoriske kjøretøyer og er så fleksibel at den dekker alt fra lagring av restaurerings­objekter til full kasko på ferdig restaurerte kjøretøyer. For å kunne benytte seg av denne forsikringen må man ha vært medlem av klubben i minst ett år.
 • Medlemsmøter
  Medlemsmøter i klubbens lokale hver tirsdag, hvor spørsmål av motorhistorisk interesse blir tatt opp, hvor erfaringer og utfordringer knyttet til restaurering blir diskutert og hvor man fremfor alt får gode kontakter og venner innenfor hobbyen. Temakvelder med foredrag hver måned (se terminlisten).
 • Klubbløp
  Deltagelse i klubbløp (se terminlisten) og i internasjonale FIVA løp, også informasjon om andre norske og utenlandske klubbers løp.
 • Veteranvognposten
  Vårt klubb-blad «Veteranvognposten», som blant annet inneholder innbydelser til løp og arrangementer både i inn- og utland, i tillegg til informasjon fra styret om løpende saker.
 • Veteranbilkalender
  Medlemspris på NVKs meget elegante og farvesprakende veteranbil­kalender.
 • Matrikkel
  Gjennom klubbens matrikkel får du full oversikt over medlemmene og bilene deres, slik at du lettere finner andre med ditt merke og din årsklasse for teknisk hjelp og bytting av deler.
 • Teknisk sjekk
  Du får tilbud om en grundig teknisk sjekk av bilen utført av teknisk komite i NVK (bremser, styring, hjul og dekk m.m.) som en del av vårsjekken utført av NVK. Denne kontrollen skjer gjennom et samarbeid mellom klubben og Bertel O. Steen som holder verkstedet åpent og betjener alt teknisk utstyr, bremserulle, løftebukker etc.
 • Utdeling av plaketter
  Medlemmenes restaurerings­arbeider oppmuntres årlig ved utdeling av Restaurerings­plaketter og Godkjennings­plaketter (det kommer en side med mer informasjon om disse i løpet av kort tid).
 • Bilmuseum
  Som medlem har man gratis inngang på Horten Bilmuseum mot fremvising av gyldig medlemskort.
 • Rabattavtaler
  Rabattavtaler hos mange firmaer.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem av en meget trivelig og sosial veteranbilklubb.

Benytt gjerne vårt skjema for å melde deg inn i klubben.

For flere detaljer kan du ta kontakt på nvk@veteranvogn.no.