Norsk medlemskap i FIVA

FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) ble opprettet i 1966. NVK var med som stiftermedlem. Da vår paraplyorganisasjon LMK ble stiftet i 1979 valgte NVK å overføre sitt medlemskap til LMK.

For noen år siden valgte LMK å gå ut av FIVA og inn i IHVO (International Historic Vehicle Organisation). NVK gikk da på nytt inn som medlem av FIVA.

Medlemmene i IHVO gikk i 2004 samlet inn i FIVA, og IHVO ble oppløst. NVK ga sin støtte til dette, både på LMKs landsmøte og på FIVAs generalforsamling i 2004. LMK overtok akkrediteringer og rettigheter (inkl. utstedelse av FIVA ID-kort) som nasjonal representant for Norge i FIVA. NVK valgte fra og med 2009 å trekke sitt direkte medlemskap i FIVA, da vi nå er fullt ut representert gjennom LMK.

I øyeblikket kan FIVA skryte av å ha over 85 medlemsorganisasjoner og forbund i mer enn 62 land over hele verden. Dette representerer totalt mer enn 1.500.000 motorhistorisk interesserte medlemmer.