Veteranvognposten 2020 – Nr. 2

Innhold:
1929 Oakland - Fiat Racer - Bremseinnspill - Spare bensin: Økonomiløp - Staværn Lastebilfabrik - Snowmobile Bombardier - I Forbifarten