Kontakt NVK

Norsk Veteranvogn Klubb
Boks 1034 Sentrum
1418 Kolbotn

Org.nr.: 975716392

Besøksadresse: 
Gamle Mossevei 55
1420 Svartskog

Telefon: 23 38 05 10

E-post: nvk@veteranvogn.no