Nummerserier fra 1913-1940

Oslo
Oslo A 1-99999
 
  SERIER
BRUKT
1913 – 1920
KOMMET

TIL-20
NYE
SERIER
FRA 1920/21
KOMMET

TIL-21
KOMMET

TIL-22

Kongehuset 1-9 2 1-9 3 3
Alle 10- opp ca.5000 overført    
Stat/Diplomater   10-opp 28 28    
PVL     400-799 799 799
Pr     800-899 869 802
PVL     900-1499 1499 1499
Mc     1500-2999 7 7
PVL     3000-4999 4999 4999
D     5000- 5439   5442
Pr     6000- 6036    
PVLR     7000- 7103   7377

 

 

1923-25 (28) 

SERIER BRUKT
TIL-25
KOMMET
TIL-26
KOMMET
TIL-28
KOMMET
TIL-30
KOMMET

Kongehuset 1-10 1-3+10 1-3+10 1-4+10 1-4+10
Stat/Kommune 11-19 19 19 o.f. Slottserien
Diplomatiet 20-30 (90) 29 29 63 63
Bilsakkyndige 96-99 ubrukt ubrukt 99 99
Oslo Sporveier 100-199 ubrukt ubrukt 121 138
Politiet 200-224 203 203 203 204
Lægevagten 225-249 ubrukt 234 236 237
El.verket 250-299 277 286 286 287
Hæren 300-399 314 313 313 315
PVL 400- OPP 799 799 799 799
Oslo kommune 800-899 ubrukt 899 899 899
PVL 900-1499 1499 1499 1499 1499
Mc 1500-2999 ca.2500 7 7 2999
PVL 3000-4999 4999 4999 4999 4999
fl 5000-5999 5445 5445 5445 5499
O (Reserve) 5801- ubrukt 5849 5849 5899
Pr 6000-6999 7 7 o.ført
PVL(fra 1928) 6000-6999     6688 6999
PVLR 7000- OPP 9908 10110 10599 o.ført
PT (fra 1930) 6000-10000 9994
L 10001-15000 10597
Tilhengere 10600-10700 10642 10675
PVLR 10701- OPP 10968 o.ført
L (Fra 1930) 10701-15000 14999
P (Fra 1930) 15001-16999 15641
L 17000- opp 17514

 

  TILDELTE KOMMET TILDELTE   KOMMET
SERIER
1930-32
TIL 1932 SERIER
1932-35
  TIL-35  
Kongehuset   1-4+10     1-4+10
Diplomatiet   64 11-90   59
Biltilsynet   99     98
Oslo Sporveier   7     178
Politiet   224     219
Oslo K.Sykeh.   238     238
El.verket   289     289
Hæren   314 overført P
P   300-799   799
Luftforsvaret   355 overført P
P   799
Oslo kommune   899     899
P   1499     1499
Mc   2999     2999
P   4999     4999
D   5499     5499
0 (reserve) 5898     5898
P   9999     9999
PVL 10001-10599 10599     10599
Tilhenger 10701     10701
PVL 10702-12000 11308     11499
PVL 12001-14999 14997     14999
P 15000- 15643     15644
LV 17000- 18468     18940
Tilhengere 20000- 20000   20055

 

Øvrige fylker
* TILDELT SENERE SERIER KOMMET SERIETILD. KOMMET
FYLKE * i 1913 TILDELT FØR 1922 TIL -22 1923-1925 TIL -25
ØSTFOLD B-
Moss 1-50 451-5004-1201-1400 8-1302 2201-2500 5-2329
Fr.stad 51-100 301-450+1801- OPP B-1867 1801-2200 8-1999
Sarpsborg 101-150 201-300+651-1000 B-100 2501-3000 8-3000
    1401-1800 8-1583 3301-4000 B-3347
Halden 151-200 551-650+1001-1200 B-1119 3001-3300 B-3161
AKERSHUS C-
Aker 1-300 601-1500+2501- 0-2872 2501-4499 0-4054
    4500- Droscher 0-4548 4500-4808 0-4808
    7000-7400 0-7070   C-7400
-:   74018000 0-7462   0-7801
Follo 301-400 2001-2500 0-2183 10001-12000 0-10067
R/Vinger 401-600 1501-2000 0-1950 8001-10000 0-8583
HEDMARK D-
Hamar 1-400 1001-1400 0-1179 2001-2400 0-2301
Cl.dalen 401-800 1401-1800 0-1745 2401-2800 0-2765
K.svinger 801-1000   0-973 1801-2000 0-1972
OPPLAND E-
Gudbr.d. 1-499 1500-1999 E-1578   E-1823
Vestopl. 500-1499   E-1499 2000- E-2414
BUSKERUD F-
Drammen 1-200 501-1000+1501-1700 F1000 1501-1700
    1701-2000 F-1725 2601- F-2767
  3000- LVK F-3091
Ringen. 201-300 401-500+1201-1500 F-1331 2300-2600 F-2600
  3501-4000 F-3520
Kongsb. 301-400 1001-1200 F-1185 2001-2300 F-2203
VESTFOLD G-
Larvik 1-100 601-700+801-1000 0-990 1551-1850 0-1680
Sandefj. 101-200 1301-1400 0-1322   0-1362
Tønsberg 201-300 501-600+1101-1300 0-1219 2101-2300 02269
Jarlsb. 301-400 701-800+1001-1100 G1100 1851-2100 02100
    1401-1500 0-1430 2301-2400 0-2309
Holmest. 401-450   0-422   0-440
Dram/SR. 451-500   0-499 1500-1550 0-1550
  2401-2500 0-2423
TELEMARK H-
Telemark 1-100 501-700 H-669 1001-1200 H-1169
Skien 101-200 701-800 H-800 1201-1400 H-1237
Notodden 201-300 801-900 H-836 1501-1600 8-1532
Rjukan 301-400 901-1000 H-923 1601-1699 8-998
Kragerø 401-500   8-438 1401-1499 H1413
AUST AGDER I-
Risør 1-100   H-43   H-91
Tvedest. 101-200   11-107   H-113
Arendal 201-400   H-333 801-1000 H-818
Grimstad 401-500   H-452 601-700 11-616
Lillesand 501-600   H-506   8-510
Setesdal (ingen) 701-800 H-720   11-756

 

* TILDELT SENERE SERIER KOMMET SERIETILD KOMMET
FYLKE * i 1913 TILDELT FØR 1922 TIL -22 1923-1925 TIL -25
VEST AGDER K-
Kr.sand 1-200   8-149 401-600 + 
K-579
  701-900
V.Agder 201-300 601-700 K-613   K-689
Flekkef. 301-400   K-311   11-363
ROGALAND L-
Rogaland 1-90 1301-2000 L1474   L1757
Egersund 91-100   L-96 2001-2100 L-2003
Haugesund 101-150 751-1000 L-898   L-910
Stavanger 151- 151-750 L-475   L-590
Sandnes (ingen) 1001-1300 L-1051   L1090
BERGEN 0-   0-591   0-836
HORDALAND R-
Hordaland 1-299   R-225 600-999 R-693
Hardanger 300-599   R-348   R-375
SOGN OG FJORDANE S-
Sogn 1-100   S-27   5-49
Fjordane 101-   5-134   5-152
MØRE OG ROMSDAL T.
Ålesund 1-99 300-399+600-699 T-637   T637
Molde 100-199 400-499 T-421 700-799 T777
Kr.sund 200-299 500-599 T-511   T-521
  800-899 (Møre) T-808
SØR TRØNDELAG U-
Uttrønd. 1-199   U-129 2400-2900 0-2477
Orkdalen 200-299   U-283 2000-2399 0-2106
Trondhjem 300- 300-1999 0-856   0-1326
NORD TRØNDELAG V-
Inntrøn. Ulike tall V-543   V-1O19
Namdalen Like tall   V-230   V-438
NORDLAND W-
Helgeland 1-40   W-40 166-300 W-232
Bodø 41-90   W-71 401-500 W-440
Narvik 91-115   W-105 301-400 W-321
Lofo/Ve. 116-165   W-129 501-600 W-129
TROMS X-
Senja 1-50   11-21 201-300 X232
Tromsø 51- 51-200 X-77   X136
FINNMARK Y-
Vestfin. 1-50   1-2   Y-32
Vardø 51-100   1-51   1-56
SørVara. 151-200   1-114   1-139

 

* SERIETILD. KOMMET SERIETILD. KOMMET TIL
FYLKE * 1925-1926 TIL-26 1927-1928 1928 1929
ØSTFOLD B-
Moss   11-2500 4001-4500 B-4259 8-4318
Fredrikstad B-2l34 4501- 8-4621 8-4644
Sarpsborg   8-3386   B3742
Halden   B-3227   B-3269 B-3291
AKERSHUS C-
Aker 2500-3999 C-3942   0-3962
  4300- R 0-4054   C-4081
  4500- D 0-4912   0-4908
      6000- Mc(27) 0-6???
  7001- 8000 C-7801   0-7891
Follo 10001-12000 0-10168   C10370 C10368
Romerike/Vinger   0-8701   0-9083 0-9460
HEDMARK D-
Hamar   D-2400 3001-3400 D-3127
Glåmdalen   D-2796 3401-3800 D-3508 D-3504
      5000-10000 D-5082
K. Vinger 2801-3000 D-1988   D-2843 D-2843
  3801-4000 ubenyttet 10001- D-10145
OPPLAND E-
Gudbrandsdalen   E-1903 5001- E-5100
Vestopp. 2000-2999 E-2621   E-2842
BUSKERUD F-
Drammen 1501-1700 ubenyttet 1670-1700 F-1686
  2601- P F-2847   F-2982
  3000-3500 LVK F-3165   F-3263
Ringerike   F-3633   F-3790
Kongsberg   F-2240 4001-4300 F-4086 F-4086
VESTFOLD G-
Larvik 2801-3100 0-2802   G-3099 G-2999
  2900- P 0-2903 opphørt som R
      8001-10000 G-9895 G-9895
Sandefjord   0-1399 3151-3251 G-3251
Tønsberg 2501-2800 0-2651   G-2764 G-2764
      10001- G-10434
N. Jarlsberg   0-2362   G-2386 G-2386
      6001- 0-6570
Holmestrand   0-450 3101-3150 0-3106 o.ført
      5001- 0-5044
Skoger   0-2457 4000- 0-4030
TELEMARK H-
Telemark 1700-1999 8-1759   H1839
Skien   8-1268   H-1323 o.ført
Notodden 2000-2299 8-2002   H2048 H2049
Rjukan   8-1674 2300- 8-2338 8-2350
Kragerø   Hil438   H-1467 o.ført
AUST AGDER I-
Risør 1201- 1-1217   1-1291
Tvedestr.   1-114 1500-2499 1-1516
Arendal 801-1200 1-916   1-986 o.ført
      6000- 1-6575
Grimstad   1-623   1-640 o.ført
      3500- 1-3536
Lillesand   I-Slo   I-SlO o.ført
      5000-5999 1-5007
Setesdal/ Kr.sand   1-780   1-789 o.ført
      2500- 1-2520  

 

* SERIETILD. KOMMET SERIETILD. KOMMET TIL
FYLKE * 1925-1926 TIL-26 1927-1928 1928 1929
VEST AGDER K-
Kristiansand   K-751 1201- K-1201
V.Agder 901-1100 K-945   K-1011 K-1011
V.Agder     5000- K-5053
Flekkefjord   K-396 1101-1200 K-1125 K-1117
      8000- ubrukt
ROGALAND L-
Rogaland   L-1895 2101- L-2274 L-2271
      10000- ubrukt
Egersund   L-2017   L2025 L-2025
      4000- L-4008
Haugesund   L-934   L-951 L-951
      7000-7599 L-7072
Stavanger   L-696 3101-4000 L-3220
Sandnes   L-1113   L-1116 L-1116
      5001-6999 L-5036
BERGEN 0- 0-955     0-1030
HORDALAND R-
Hordaland   R-839 1000-5999 R-1055 R-1314
Hardanger   R-427   R492 8-499
      6000-10000 R-6013
SOGN OG FJORDANE S-
Sogn     S-60 101-1000 5-208
Fjordane     S-187 Nye nr fra   1001-S-1142
MØRE OG ROMSDAL T-
Ålesund 900-999 T-962 1000-1200 T106O
(Ørstad)     1500-   T-l532
Molde     T-799 2000-4000 T-2097
Kr.sund 500-599 
800-899
T-528 
T-850
  T-531 
T-860
T-527 
T-858
      4001- T-416O T-428D
SØR TRØNDELAG U-
Uttrøndalag   U-2609   U-2775
Orkdalen   U-2143   U-2191 U-2191
Trondhjem   U-1500   U-1726 U-1726
NORD TRØNDELAG V-
Inntrøndelag     V-1145   V-l499
Namdalen     V-548 V-682 V-748
NORDLAND W-
Helgeland   W-251   W-300
Bodø   W-498 601-700 
2001-4000
W-644 
W-2022
W-630
Narvik   W-364 701-800 
4001-6000
W-708 
W-4046
overf.
Lof. Vesterålen 501-600 W-567   W-583 W-583
      6001- W-6052
TROMS X-
Senja   X-229   X-293
Tromsø   X-158   X-158 X-180
FINNMARK Y-
Vestfinnmark   Y-47 201-250 Y-211
Vardø   Y-61   Y-69 1-68
Vadsø   Y-144   Y-148 Y-134
Sydvaranger   Y-175   Y-188 Y-192

 

* SERIETILD.   KOMMET SERIETILD. KOMMET
FYLKE * Ca. Aug,28     TIL 1930 1931-1935 TIL-35
ØSTFOLD B-
Sarpsborg 1-5999   3830   5191
Moss 6000-9999   7673   9086
Fredrikstad 10000-13999   10421   11112
Halden 14000-17999   14645   14999
AKERSHUS C- C-
Aker 1-12999   12359   12999
Follo 13000-16999
  13000- PMc   13152   13555
  14000- LVT   14159   14464
  16000- 0   16013   16027
  16100- R   16121   16116
Romerike 17000- PLNc   17316   17296
  17500- D   17503   17603
  17700- R   17704   17775
  18100- PLMc   18231   20268
AKERSHUS C-
Hamar 1-4999   3350   3500
(Stange/Løten)     4001-   4176
Glåmdal 5000-9999   5402   5937
Kongsvinger 10000-   10602   11402
OPPLAND E-
Vestoppland 1-4999   3169   3598
Gudbrandsd. 5000-   5555   5999
  6000- R   6053   6198
      6500- P   6800
      7000- Pr   7013
BUSKERUD F-
Drammen 1-9999 4650     5051
    6000-   LV 6332
Ringerike 10000-14999 12588     12907
Kongsberg 15000-19999 15239     15783
VESTFOLD G- + Z- (Fra 20.04.1929)
Larvik 1-2999 2999     2999
Sandefjord 3000-3999 3299     3428
  3600-L/V 3636     3699
Skoger 4000-4999 4181     4425
Holmestrand 5000-5999 5431     5688
N-Jarlsberg 6000-7999 6793     6999
  7000-D 7014     7018
    7101-     7128
Tønsberg 8000-11999 11204     11997
TELEMARK H-
Telemark 1-4999 2599     2598
Skien 5000-7999 5414     5568
Notodden 8000-10999 8238     8242
(Heddal) 8601- 8673     8706
(Hjartdal) 9001- 9012     9026
(Gransh.) 9301- 9312     9342
(Bøherrad) 9601- 9616     9662
(Sauherr.) 10001- 10028     10090
(Seljord) 10301- 10307     10331
Rjukan 11000-14999 11456     11558
Kragerø 15000-16999 15126     15189

 

* TILDELT KOMMET TILDELT KOMMET    
FYLKE *Ca Aug.1928 TIL-30 1931-1935 1935 Sommer 1939
AUST AGDER I-
Risør 1-1499 1344   1396
Tvedestrand 1500-2499 1527   1533
Setesdal 2500-3499 2592   2697
Grimstad 3500-4999 3552   3568
Lillesand 5000-5999 5021   5040
Arendal 6000- 6827   7403
VEST AGDER K-
Kristiansand 1-4999 1335   1683
Mandal 5000-7999 5232   5547
Farsund 7000- 7200   7319
Flekkefjord 8000- 8193   8317
ROGALAND L-
Stavanger 1-3999 3480   3571
Egersund 4000-4999 4021   4062
Sandnes 5000-6999 5118   5345
Haugesund 7000-7599 byen 7220   7599
  7600-9999 utenf. 7827   8196
Rogaland 10000- 10754   12197
BERGEN 0- 1431   2297
HORDALAND R-
Hordaland 1-5999 1314   2000
H Hardanger 6000- 6138   6382
SOGN OG FJORDANE S-
Sogn 1-999 273   399
Fjordane 1000-1999 1232   1417
MØRE OG ROMSDAL T-
Ålesund 1-1999 1653   1894   1999
Molde 2000-3999 2299   2670   3136
Kristiansund 4000-5999 4280   4492   5099
SØR TRØNDELAG U-
Uttrøndelag 1-4999 3028   3841   4299
      4300- D
4500-R
4316
4521
  4331
4550
  4600-P
4985-Pr
4793
4999
Trondhjem 5000-
8401- R
8501- D
5396
8412
8642
  6200   6906
8444
8650
  9000-Mc
10000-Pr
10200-L
9400
10096
10388
NORD TRØNDELAG V-
Inntrøndel. 1-1200   1200
  1201-1300 Mc ? ?   1299
  1301-3099   1587 1587   3079
  3100- Mc 3207
  3400-T 3436
  4001-PrT 4010
Namdal 6000-8999   6162 6511   6928
  7001-Mc 7152
NORDLAND W-
Helgeland 1-2000 Alle 780 999   1000
Bodø 2001-4000 Alle 2143 2325   2762
Narvik 4001-6000 Alle 4174 4345   4610
Lof/Vester. 6001-   6119 6410   6574
TROMS X-
Senja 1-2999 Alle 355 526   1003
Troms 3000- Alle 3077 3229   3589
FINNMARK Y-
Vestf.mark 1-999 Alle 218 224   313
Vardø 1000-1999 Alle 1006 1063   1111
Vadsø 2000-2999 Alle 2067 2100   2145
S.Varanger 3000-3999 Alle 3067 3117   3411