Plaketter

NVKs styre har vedtatt et reglement for godkjennelse og premiering av kjøretøyer. Reglene skal gi mulighet for en nyansert og rettferdig bedømmelse. Hensikten med premieringen er å oppmuntre medlemmene til å bringe sine vogner i riktigst og penest mulig stand, slik at vi fremmer ikke bare eier- og kjøregleden, men også ivaretar sikkerheten og vår historiske forpliktelse.

PLAKETTREGLEMENT:

 1. TYPER UTMERKELSER
  En gang om året utdeles utmerkelser til medlemmer i forbindelse med kjøretøyer som er presentert i det forløpne år, eller som i det forløpne år vesentlig har høynet sin standard.
  1. Plakett tildeles alle kjøretøyer som av styret/teknisk komite blir vurdert til å være i eller være satt i en stand så nær den originale som klubben krever for denne utmerkelsen. Plaketten tildeles kjøretøyet og skal således følge dette ved eventuelt salg eller overdragelse til en annen. En kjøretøy som er hedret med plakett er automatisk godkjent.
  2. Restaureringspremie tildeles de medlemmer som har presentert et kjøretøy som er blitt restaurert etter å ha vært vrak, uansett om vedkommende medlem har utført restaureringen selv eller ikke. Restaureringen bør dog være utført etter at medlemmet ervervet kjøretøyet. For kjøretøy som kjøpes ferdig restaurert vil det som hovedregel ikke bli utdelt restaureringsdiplom.
  3. Presentasjonsdiplom tildeles de medlemmer som har presentert et kjøretøy som er ervervet i restaurert stand, for ekstra velholdte kjøretøy, og for kjøretøy som ikke har vært så dårlige at det kan sies at det har vært utført en restaurering.
        
 2. BESIKTIGELSE
  De medlemmer som ønsker plakett/restaureringspremie/presentasjonsdiplom, henvender seg til NVK og ber om besiktigelse. Ved besiktigelse brukes «Skjema for besiktigelse avkjøretøy». Premiering skjer når de krav styret fastsetter for angjeldende utmerkelse er oppfylt.
    
 3. TVILSSPØRSMÅL, IKRAFTTREDELSE M.V.
  Tidligere tildelte utmerkelser, enten disse gjelder restaurering, ekstra velholdt kjøretøy eller lignende, beholdes av vedkommende eier og skal anses likeverdige med de utmerkelser som gis etter dette reglement.
  Eiere av kjøretøy som har falt utenfor de tidligere regler om tildeling av utmerkelser, kan nå søke etter de nye regler.
  Styret avgjør tvistespørsmål som måtte oppstå vedrørende forståelsen av dette reglement og bedømmelsen avkjøretøyene, etter at de interesserte parter har fått uttale seg. Reglementet gjøres gjeldende fra og med 1. mai 1977, revidert 12. mai 2020.

NORSK VETERANVOGN KLUBB
Styret