Komitéer

Klubben har et antall faste komitéer for både løp, marked, tekniske spørsmål, bladredaksjon, møter o.l. Her har du muligheten til å være med på å bidra, mye eller lite, med det som interesserer deg med. Gi formann eller sekretæren et signal, og vi tar kontakt tilbake.

Løpskomité: Velges for hvert enkelt arrangement
Teknisk komité: Ole Kr. Haugen
Trygve Krogsæter
Erling Alfheim
Anders Kristiansen
Knut Magnussen
Paul Hotvedt
Webansvarlig: Christin Bjørnrud
Bibliotekansvarlig: Øivind Grimsmo jr.
Ekebergmarkedet:
Thomas Falkenberg
Redaksjonskomité: Robert Søvik
LMK-forsikring: LMK.no