Komitéer

Klubben har et antall faste komitéer for både løp, marked, tekniske spørsmål, bladredaksjon, møter o.l. Her har du muligheten til å være med på å bidra, mye eller lite, med det som interesserer deg med. Gi formann eller sekretæren et signal, og vi tar kontakt tilbake.

Løpskomité: Velges for hvert enkelt arrangement
Teknisk komité: Ole Kr. Haugen (leder)
  Trygve Krogsæter
  Erling Alfheim
  Anders Kristiansen
  Knut Magnussen
  Paul Hotvedt
Vaktmester Frysja: Lars Horn
Webansvarlig: Christin Bjørnrud
Materialforvalter: Tom Sypriansen
Kontaktperson Frysja:   Sekretæren
Bibliotekansvarlig: Øivind Grimsmo jr.
Ekebergmarkedet: 
Tom Wiggo Olsen (leder)
Redaksjonskomité: Robert Søvik
LMK-forsikring: LMK.no