Importerte kjøretøy til Norge pr. juli 1916

NB! Statistikken er ikke helt korrekt. (Kilde: KNA)

Aar Ant.
importerte
Førekort
udstedt
Totalt ant.
indregistrerte
Motorcykler Last/
varevogner
1905 2        
1906 9        
1907 24        
1908 64        
1909 107        
1910 126        
1911 120        
1912 190        
1913 286 1350 972    
1914 435 2484 1553    
1915 320 3844 2033    
1916 656 5725 3027    
Sum 2339 13403 3027 784 285

For flere opplysninger, se LMKs sider.