klubbe

Velkommen til generalforsamling

Det innkalles med dette til ordinær Generalforsamling i Norsk Veteranvogn Klubb 20. mars 2022 kl. 19.00 på Tyrigrava, 3. etasje, Gamle Mossevei 55, 1420 Svartskog.

DAGSORDEN

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og fullmaktskomite
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Årsberetning 2022
 6. Regnskap og revisorberetning
 7. Budsjett 2023
 8. Fastsettelse av medlemskontingent
 9. Valg av formann og styre
  – Valgkomiteen presenterer sin innstilling
 10. Valg av revisor og valgkomite

<Last ned innkallingen her>