klubbe

Temamøte og generalforsamlinger

klubbe

Vi minner om følgende temamøte og ekstraordinære eneralforsamlinger i mai og juni 2019.

 

Tirsdag 7. mai kl. 19.00 på Frysja:
– Temamøte: Presentasjon og dialog rundt prosjekt Tyrigrava as.
  
Tirsdag 28. mai kl. 19.00 på Frysja:
– Ekstraordinær Generalforsamling nr. 1 – Vedtektsendring.
> Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28. mai 2019
 
Tirsdag 25. juni
kl. 19.00 på Frysja:
– Ekstraordinær Generalforsamling nr. 2 – Vedtektsendring.
 

Dette til info, og vi ønsker velkommen til møtene!