Sikkerhetsbelter i T Ford

Når man kjører messingbil som f.eks. en T Ford, kan man til tider føle seg noe utrygg. Våre gamle biler klarer ikke å holde den farten som moderne biler kjører, nedbremsing tar sin tid og bremselengden kan være foruroligende lang. Disse forholdene gjør at mange ønsker å montere setebelter i bilen.

Jeg har sett på hvordan man kan montere to-punkts bilbelter uten å gjøre vesentlige modifikasjoner på bilen. Mange kvier seg for å bore hull i ramma eller i karosseriplatene for å få tilstrekkelig feste for setebelter. Denne løsningen er beregnet på T Ford, men kan sikkert benyttes på mange biler med tilsvarende konstruksjon.

Bilbelter kan man kjøpe i bilrekvisitaforretninger. Beltet på bildet selges av BilXtra og koster kr 400. Det er også mulig å kjøpe bilbelter på internett. Hos J. C. Whitney får man bilbelter for ca. USD 20. Internettadressen er http://www.jcwhitney.com, søk på «seat belts».

For å montere bilbeltene trenger du en stålvaier med tilstrekkelig styrke. Biltema selger 3 mm stålvaier i lengder på 10 meter for kr 80. Denne vaieren har en strekkstyrke på 759 kg som er mer enn tilstrekkelig for dette formålet. Du trenger også 3 kauser og 3 vaierlåser som vist på bildet nedenfor.

Det er viktig at kausene er store nok til å få tredd på endefestene til setebeltene. Man trenger også en avbitertang for å klippe over stålvaieren og en klemme til å feste kobberlåsene med. Kobberlåser og verktøy til å feste dem med kan kjøpes på internett. F.eks. hos Færder Båtutstyr http://www.faerderbaatutstyr.no eller hos Aircraft Spruce http://www.aircraft-spruce.com (søk på «sleeves»). Verktøyet til å feste kobberlåsene med heter «Swaging tools» på engelsk.

I tillegg til det som hittil er nevnt trenger du en passende plastslange som tres utenpå stålvaieren for å beskytte den og ramma. Det må bores hull i treramma som førersetet hviler på; et hull på hver side der rygglene svinger og to hull ved siden av hverandre på midten. Stålvaieren skal trekkes gjennom hullene så de må minst ha samme diameter som denne. Hullene må bores i treverket rett ned for rygglenet.

Start med å trekke stålvaieren gjennom hullet på den ene siden av seterammen. Tre en kause på festet til setebeltet. Tre en kobberlås på stålvaieren på oversiden av trerammen i setet, legg deretter stålvaieren rundt sporet i kausen og ned i kobberlåsen. Stram stålvaieren rundt kausen og stram til med kobberlåsen før kobberlåsen klemmes sammen slik at den låser stålvaieren. For å feste stålvaieren med kobberlåsen må denne klemmes sammen på tre steder med spesialverktøy («swaging tools» som kan kjøpes fra Aircraft Spruce for ca. USD 20).

Når dette er gjort riktig, tåler kobberlåsen større strekkbelastning enn stålvaieren.

Stålvaieren trekkes ned under bilen slik at kobberlåsen blir hvilende mot treverket i seterammen. Stålvaieren skal gå ned på utsiden av bilens stålramme, under denne og opp til det nærmeste hullet som ble boret midt på seterammen. Før stålvaieren tres gjennom hullet, må det tilpasses og tres på en bit av plastslangen for å beskytte stålvaieren og ramma. De to sikkerhetsbeltene som skal plasseres på midten av setet, tres på en kause og stålvaieren tres rundt kausen og ned i det andre hullet på midten av seterammen. Stram stålvaieren og fest kobberlåsen slik at stålvaieren blir liggende passe stramt under ramma. Bildet over viser hvordan midtfestet ser ut etter at det er montert.

Før stålvaieren ned under ramma på den andre siden og opp til det siste hullet i seterammen. Sett på plastslange for beskyttelse før stålvaieren føres gjennom hullet. Monter det siste setebeltet med kause og kobberlås tilsvarende de andre festene. Husk å stramme stålvaieren slik at den ligger passe stramt under ramma.

På denne måten får man montert sikkerhetsbelter uten andre modifikasjoner av bilen enn tre hull i treverket under setet. Når sikkerhetsbeltet ikke er i bruk, kan det legges under setet slik at det ikke er synlig. Lykke til.