lmk nytt

Pressemelding fra LMK

lmk nytt

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) avholdt landsmøte lørdag 7. april 2018 på Gardemoen. Her ble det valgt nytt styre, som består av følgende:

Torbjørn Evanger, leder (908 34 385, torbjorn.evanger@nordtroms.net) fra Sørkjosen
Geir Iversen, styremedlem (924 15 309, geir.iversen@evry.com) fra Jessheim
Øyvind Wiksaas, styremedlem (916 52 410, oyvind@wiksaasservicesenter.no) fra Vormsund
Per Ramsøskar, styremedlem (958 14 666, per.ramsoskar@ntebb.no) fra Trondheim
Tore Longva, styremedlem (908 93 886, thlongva@outlook.com) fra Ålesund

Landsmøtet godkjente styrets 4 strategier som arbeidsområde i 2018:
• Strategisk politisk arbeid
• Synliggjøre organisasjonen og medlemmene gjennom deltakelse utad
• Utvikle LMK som faglig kompetansebank
• Utvikle LMK og medlemsklubbene i et tettere tilrettelagt samarbeid

For mer info, kontakt styrets leder eller generalsekretær Stein Christian Husby
(465 08 165, stein.christian@lmk.no), eller gå inn på vår hjemmeside www.lmk.no.

 

Oslo 09.04.2018

 

Stein Christian Husby /sign
Generalsekretær LMK