Påmelding til Norgesløpet 2016

Nå har påmeldingen til neste års Norgesløp begynt. Arrangør er Grimstad Motor Veteraner.

Vær ute i god tid, og husk at dersom totalt antall påmeldinger overskrides innen påmeldingsfristen vil deltakere fra LMK-tilhørige klubber få fortrinnsrett til å delta. Mer informasjon finnes på LMKs nettsider lmk.no eller direkte hos arrangøren grimstadmotorveteraner.com.

Arrangementet finner du i vår <kalender>.