tyrigrava

Overtagelse av Tyrigrava

tyrigrava

Vi inviterer til overtakelse av Tyrigrava tirsdag 2. mai kl. 14.30.

Ordfører Thomas Sjøvold overrekker nøklene til de nye eierne, Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) og Norsk Veteranvogn Klubb (NVK). Det er satt av tid til intervjuer og fotografering. Velkommen!

Kontaktinformasjon:
Børre Skiaker, generalsekretær i KNA, telefon: 917 79 490
Bjørn G. Johannesen, formann i NVK, telefon: 907 70 230
Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune, telefon: 66 81 90 90