lmk if

Ønsker du fortsatt LMK-forsikring?

lmk if

Ønsker du fortsatt LMK-forsikring kreves det at du som medlem av NVK eller annen klubb, initierer bytte av selskap for å opprettholde din originale LMK-veteranbilforsikring.

Mange NVK-medlemmer har tegnet en LMK-forsikring, et spesialprodukt utviklet for motorhistoriske kjøretøy. Forsikringstakeren har også LMK i ryggen dersom et komplisert skadeoppgjør oppstår, samtidig som ordningen bidrar til finansieringen av LMKs arbeid med å påvirke rammene for den motorhistoriske kjøretøybevegelsen i Norge.

Etter en lengre tvist med WaterCircles Norge, så LMK seg nødt til å avvikle samarbeidet. Sammen med If har LMK fornyet forsikringsordningen, hvor det er gjort en rekke forbedringer på vilkår og egenandeler. Problematikken rundt avkortning ved underforsikring er fjernet, samtidig som grunnpremien har dekning opp til 300.000,- mot tidligere 250.000,-, dette uten økning i prisen. If konkurrerer også på pris på alle øvrige skadeforsikringer, som f.eks. hus, hytte, båt og bruksbil.

Gammel LMK-forsikring blir ikke automatisk overført til den nye LMK-avtalen med If. Norsk forsikringslovgivning krever at hver enkelt forsikringstaker selv flytter sine forsikringer, eventuelt samtykker til at dette skjer. Situasjonen er derfor slik at samtlige, som har en gammel LMK-forsikring og ikke selv har flyttet denne over til If fra nyttår, ikke lenger har en LMK-forsikring. Disse forsikringene har blitt et rent WaterCircles-produkt hvor du står alene ved et mulig skadeoppgjør.

Fremover blir det enda viktigere at noen følger opp kampen for de politiske rammene, slik at vi fortsatt skal kunne eie, restaurere og kjøre våre egne kjøretøy, etter mottoet «Kultur på hjul».

Vi har derfor vedlagt et søknadsskjema (kommer også som innstikk i neste VP) som gjør selve flyttingen enkel, bare ved å fylle i og sende inn skjemaet eller ved å kontakte If – tlf. 21 49 24 00 eller 02400, så gjør de resten.

  • Flytting til If vil ikke kreve nye bilder eller besiktigelser.
  • If konkurrerer på pris med samtlige produkter.
  • Bare med If/LMK kan du videreføre din LMK-forsikring.
  • If vil besørge oppsigelsen av dine forsikringer i WaterCircles.
  • For mye innbetalt premie til WaterCircles vil bli refundert.
  • Vi trenger ditt initiativ til flytting, for at du skal kunne opprettholde din originale LMK-veteranbilforsikring.

Ingen grunn til å vente, fyll ut skjemaet (se link nederst på siden) og send det nå eller ta en telefon til If – 21 49 24 00, så ordner de resten.

Vi sees på veien, lykke til!

Ola Kleiven
Viseformann i NVK styret

 

Last ned LMK-fullmakt her 

Adresse for retur av fullmaktsskjema til If:

If Skadeforsikring
Postboks 240
1326 Lysaker

eller på epost til: LMK@if.no