klubbe

Nytt fra NVK-styret

klubbe

Det har vært holdt to generalforsamlinger siden styret orienterte om sin virksomhet. Thomas Falkenberg fungerte som en midlertidig formann i interimsstyret i denne tiden. Dette styret kunne derfor ikke begynne med saksbehandling før nytt styre var endelig valgt. Det skjedde på del 2 av generalforsamlingen 22. september.

Referat fra generalforsamlingene vil bli distribuert så fort vi får det tilbake fra de to som ble valgt til å signere dette. Da blir det lagt ut her på NVKs webside.

Det nye styret er konstituert og oppgaver er blitt fordelt.

Styret er pålagt av generalforsamlingen å se på mulighetene til å seksjonere/dele Tyrigrava. Det blir en av de viktigste sakene å håndtere. Men det vil ta tid. Saken må forberedes og det må holdes formelle møter med KNA. Styret vil informere medlemmene fortløpende her på websiden.

Strategien for det videre arbeidet til styret er å fokusere på NVKs opprinnelige formål: Bistå medlemmene med å oppspore, erverve, restaurere og bevare veterankjøretøy. Det vil bli lagt vekt på å fremme kunnskapen omkring motorhistorie ved å arrangere foredrag og arrangementer, men pga Covid-19 er det vanskelig. Desto viktigere er VeteranvognPosten, klubbens viktigste kontaktflate med medlemmene over hele landet.

Hjemmesidene skal også oppgraderes. Det blir vanskelig å arrangere fysiske møter og foredrag, så derfor arbeider vi med nettbaserte løsninger. Vi kommer tilbake til dette så snart vi har det på plass.

Som tidligere annonsert er NVK blitt assosiert medlem av KNA. Det betyr ikke at NVK er innlemmet i KNA. Og det gjelder kun for ett år av gangen. Et ti-talls andre motorhistoriske klubber har også gått inn som assosierte medlemmer på samme måte. Alle NVKs medlemmer har anledning til å bli personlig assosiert medlem. Dessverre ble det ved en feiltagelse informert om at slike assosierte medlemmer får tilsendt medlemsbladet Bil#Autofil/Motorliv. Det er ikke tilfelle. Da må man være fullverdig medlem.

Nå har de heldige vinnerne av NVKs gavelotteri blitt kontaktet. Vi gratulerer så mye med Universal Presentkort og Livsvarig medlemskap!

Samtidig vil vi takke alle som har kjøpt lodd, noe som har gitt et kjærkommet bidrag til klubbkassa med et overskudd på over 40 000 kr!

Vi kommer tilbake med mer info fra styret når vi kommer i gang med arbeidet for fullt. Bruk tiden i garasjen slik at kjøretøyene er klare til en forhåpentligvis Coronafri sesong neste år. Uansett ser NVK for seg at vi skal greie å arrangere noen former for løp og treff!

Med vennlig hilsen
Styret i NVK