tyrigrava 2

Nytt fra NVK-styret – Juni 2021

Som dere kjenner til, har vi, pga. corona-bestemmelsene, måttet utsette Generalforsamlingen på ubestemt tid. Nå er det kun kort tid igjen før sommerferien, og styret vil annonsere ny tid til høsten.  Dersom det er mulig vil vi prøve å holde den i 2. etasje i det nyoppussede huset på Tyrigrava!

Tiden løper videre tross coronaen.  Og NVK har måttet gjøre noen valg.  Et av disse er at NVK har måttet bestemme seg vedrørende Tyrigrava.  NVK har fått et tilbud fra Tyrigrava AS som er helt sammenfallende med det ønsket NVK og KNA uttrykker i intensjonsavtalen fra 2016. Denne er gjengitt i sin helhet i siste nummer av VP. NVK ved formann har derfor skrevet under leiekontrakt med Tyrigrava AS for nye klubblokaler i underetasjen på Tyrigrava. Leieavtalen gjelder for 120 m2 som er et tilsvarende areal som vi har hatt på Frysja, og til en hyggelig husleie som faktisk er lavere enn hva vi har betalt til Oslo kommune. Samtidig er avtalen med Oslo kommune sagt opp.  Vi har 4 måneders oppsigelsestid og klubben har ikke økonomi å sitte på begge lokalene.

NVK og KNA er blitt enige om at mandager skal være veteranbildagen på Tyrigrava i sommersesongen! Tirsdag er AmCar, onsdag MC og torsdag europeiske og asiatiske merker.  Det blir spennende å se om dette får oppslutning.  I denne forbindelse inviteres alle medlemmene til en første mandagskveld på Tyrigrava førstkommende mandag 14. juni kl 18.00. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å ta med gammelbilen eller motorsykkelen og komme for å markere vårt nye tilholdssted. Innflyttingen blir først til høsten, men det vil bli anledning til å besiktige lokalene nå før de ombygges.

Selv i denne stille tiden er det mange positive hendelser i NVK. Styret, ved sekretær Inger Karin Lie har sendt inn søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet for en kompensasjon på 175 000 kr for Ekebergmarkedet, noe som vil gi oss en god økonomisk plattform til å fremme våre kjernesaker. Det har også blitt stor frivillig innsatts blant våre medlemmer som blant annet filmene Rune Aschim har initiert og produsert sammen med Lasse Moer og Bue David-Andersen. For dere som ikke har sett disse allerede, så er de kun tilgjengelige med passord, som er sendt ut til våre medlemmer på epost/sms. Følg med på Vimeo.com for de siste oppdateringene.

God sommer!