tyrigrava 2

Nytt fra NVK-styret – Februar 2021

NVKs sekretær, Inge Karin Lie har gjennomgått en operasjon på Rikshospitalet nå i februar, og er nå på bedringens vei. Inntil videre er hun sykemeldt, men hun hilser til dere alle og ser fram til å komme hjem i løpet av denne uken.

Det har vært avholdt to styremøter på Teams siden sist der neste sesong har vært diskutert. Vi planlegger bl.a. flere løp. I neste VP får dere nødvendig informasjon og påmelding. Støtt opp!

Forrige generalforsamling ble utsatt, for så å bli todelt. Nå er det tid for neste Generalforsamling. Men på grunn av smittevernsbestemmelsene må vi utsette denne. Ny dato er satt til 27. april på Norsk Tekniske Museum, Kjelsåsveien 143.

Styret har arbeidet for vedtaket fra generalforsamlingen 2020 om at Tyrigrava-eiendommen skal «deles/fisjoneres på gunstigste/beste gjennomførbare måte». Først ble forslaget fremmet for styret i Tyrigrava AS den 24.11.20. Det ble på møtet vedtatt at styret ikke hadde hjemmel til å avgjøre saken, og den ble dermed sendt videre til sentralstyret i KNA. I påvente av en avgjørelse gjennomførte NVK en forhåndskonferanse med Nordre Follo kommunen for å avklare hvilke rammer en eventuell «deling/fisjonering» ville medføre. For å se møtereferatet fra kommunen, klikk HER.

Deretter ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tyrigrava AS den 11. februar. Avklaringen er klokkeklar, ikke under noen omstendigheter vil KNA gå med på en deling/seksjonering av eiendommen der NVK skulle sitte igjen med eneboligen og KNA med selve hovedbygningen. Det ble avgjort med to stemmer mot NVKs stemme. Se vedlagte møteprotokoll, klikk HER.

Slik styret ser det kommer ikke NVK lenger med sitt ønske. Da er det styrets oppgave å fortsette å videreføre vedtaket fra generalforsamlingen av 2016, at NVK skal samarbeide med KNA om å etablere lokaler for begge klubbene i hovedbygget på Tyrigrava. Dette vedtaket er for så vidt videreført av de to foregående formenn, slik at det nåværende styret bare fortsetter der det forrige slapp.

Styret har etter vedtaket i Tyrigravas styre nedsatt en huskomité bestående av fire styremedlemmer som arbeider med å ivareta NVKs interesser når det gjelder hvordan lokalene kan benyttes. Det er hele tiden snakk om de samme lokaler som ble antydet ovenfor generalforsamlingen i 2016, underetasjen. Vedlagt ligger tegninger/illustrasjoner som antyder hvordan huskomitéen tenker seg lokalene brukt.

Det skal være overtagelse av hele bygningen den 01.03.21 og de innvendige arbeidene skal snart igangsettes. NVK ved formannen vil også følge opp disse arbeidene, og delta jevnlig på byggherremøter på stedet. Vi regner med å få nøkler til eiendommen ved overtakelse slik at styret kan arrangere en ny visning.

Tyrigrava-1950-2021

NVK Styret