klubbe

Nytt fra NVK-styret – Desember 2020

Vi har fått innvilget søknad om kompensasjon på 232 610 kr fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette er det andre bevilgningen vi har fått på grunn av inntektsbortfall generelt og fra våre markeder på Ekeberg. Vi har dermed resurser og et godt fundament for det videre arbeidet og NVK-arrangementer kommende år.

I september ble det avholdt styremøte i Tyrigrava AS hvor vedtak fra NVKs Generalforsmaling ble lagt fram. Disse vedtakene er som kjent 1) -Forslag om å redusere NVKs eierandel i Tyrigrava AS fra 34% til 14 % som følger av aksjeemisjon, og 2) -Forslag om deling/fisjonering av eiendommen/selskapet.

Det første forslaget mener Styret i NVK ble avgjort på Generalforsamlingen da denne stemte for styrets forslag om å redusere eierandelen til under 34%. Forslaget til Bjørn G. Johannesen på Generalforsamlingen om en fisjon, nullstiller således ikke dette vedtaket. Det ville heller ikke latt seg gjøre, da en opprettholdelse av en eierandel på 34% ville medført at NVK måtte tilført Tyrigrava kr 1,7 mill. Det er penger klubben ikke har greid å skaffe tilveie, og klubben ville være insolvent hvis dette skulle oppfylles.

Når det gjelder punkt 2 hadde Styret i Tyrigrava AS en grundig diskusjon av hva dette ville innebære av konsekvenser, og om det var realistisk og gjennomførbart. Konklusjonen ble uansett at Styret i Tyrigrava ikke har myndighet til å avgjøre en slik sak. Dette er en eierdiskusjon, og den må formelt vedtas på generalforsamlingsnivå. Dermed anmodes spørsmålene tatt opp i KNA sitt førstkommende Hovedstyremøte etter nyttår, og evt som en formell vedtakssak på en ekstraordinær- eller ordinær generalforsamling i Tyrigrava AS.

Det ble enighet om at NVK arbeider videre med å gjennomføre undersøkelser for forslaget for å avdekke hvilke muligheter som foreligger for deling av eiendommen og seksjonering av byggene og utvidelse av bygninger på eiendommen.

Leietakerne i Tyrigrava har sagt opp tidligere enn forventet. Overtakelse av hele bygget vil skje allerede 1. mars. Dermed er det nødvendig å igangsette innvendige arbeider som planlegges ferdigstilt og klart til innflytting august/september 2021. Det ble avklart at NVK ikke kan forplikte seg til å delta med kapital i en ny emisjon for finansieringen av disse arbeidene. Men, NVK som medeier i selskapet, kan ikke motsette seg gjennomføringen av arbeidene da dette er nødvendig for å sikre den nødvendige oppgradering for utleie av bygget. Tyrigrava AS er avhengig av å ha lokalene klare så snart som mulig for å sikre leietakere, inntekter og den videre økonomiske drift. NVK har imidlertid ikke forpliktet seg til å leie lokaler så langt, men har opsjon på det meste av underetasjen, noe tidligere generalforsamlinger og styrer i NVK har gått inn for.

NVK ser at Coronasituasjonen gjør NVK lite attraktiv når det gjelder formidling. Det holdes ikke møter, og løpene er avlyst for lang tid. Men det kommer inn positive forslag. Kanskje NVK skal gå på nett? Det holdes nettbaserte konserter. Hvorfor kan ikke NVK ha nettbaserte møter? Det går til og med an å besøke medlemmenes garasjer virtuelt med et videokamera og spre det over nettet. Dette arbeider vi nå med, og bli ikke overrasket om dere plutselig blir oppfordret til å møte NVK på nettet!

Det å kjøre veteranbil må nødvendigvis skje med mer enn 2 meters avstand! Noe annet ville være uansvarlig. Hvorfor skal vi da ikke arrangere løp? Dette tar NVK konsekvensen av. Vi legger derfor opp til en relativt aktiv kjøresesong. Noen løp vil bli enkle samlinger der vi kan parkere i god avstand og konversere etter reglene, gjerne spise mat på hvert vårt stigbrett..

Vi kan også lage overnattingsturer. Vi skal jo kun sove en familie på hvert rom eller i hvert telt! Og det eneste vi må droppe er store felles matsammenkomster. Etter å ha forsøkt to Geiranger turer og et meget amputert Sandviken-Sundvolden i fjor, så legger vi opp til et turløp i begynnelsen av juli. Vi skal gjøre det coronasikkert! Følg med i terminlisten til klubben etter hvert!

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes til dere alle!

NVK Styret