lmk nytt

Nytt fra LMK 9/2020

lmk nytt

2020 – det tapte året

De fleste av oss vil nok minnes 2020 som et langt på vei tapt år. Lite eller ingenting ble som tiltenkt, og de fleste arrangementer ble avlyst eller fant sted i sterkt begrensende former. Under nedstengningen av Norge i mars, trodde de fleste at dette ville være for et kortere tidsrom. Etterhvert ble hjemmekontor og hjemmeskole den nye hverdagen. LMK var i så måte intet unntak.

Mennesker er heldigvis svært tilpasningsdyktige, og etter hvert evnet stadig flere å se muligheter for en normalisering av sosiale aktiviteter og hobby – bare på en litt annen måte. Verden gikk videre tross alt, og mange muligheter for digitaliserte løsninger åpnet seg. Avstand, munnbind, håndhygiene er snart like naturlig som å ta på seg bilbelte når vi setter oss inn i bilen. Gode rutiner har begrenset smitten, og derfor kan Norge p.t. vise til blant de aller laveste smittetallene i verden.

Likevel, som mange kanskje fryktet, fikk man en liten oppblomstring etter sommeren. Dette innebærer at man fortsatt holder en restriktiv linje så lenge dette er nødvendig. Dette var også noe AMCAR og LMK tok konsekvensen av når vi valgte å avlyse vårt felles «Cars and Coffee Roadshow» nå i august. Mange ble sikkert skuffet, men under rådende omstendigheter hadde vi ikke et annet valg.

Styret i LMK så seg også nødt til for annen gang å avlyse Landsmøtet, og det er ikke satt noen ny dato. Dette vil etter all sannsynlighet ikke finne sted før tidligst våren 2021, og mest hensiktsmessig også økonomisk er at Landsmøtene 2020 og 2021 slås sammen. Driften av forbundet og den økonomiske situasjonen er god, så situasjonen er derfor ikke prekær.

 

Noen lyspunkter er det likevel

En nærmest tvungen Norgesferie på alle har skapt resultater i mang en garasje. Mer hjemmetid har gjort at langtidsprosjekter har akselerert og blitt ferdige. For mange har nettopp gleden over å kunne kjøre seg en tur blitt et nødvendig lyspunkt. Posisjonen veterankjøretøy har i Norge ble også 17. mai et godt eksempel på, og når man ikke kunne gå i tog ble veterankjøretøyet et kjærkomment alternativ. Også konge- og kronprinsparet var gode ambassadører for oss denne dagen.

LMK-forsikringen kan også vise til gode tall, og de fleste forhandlere av klassiske kjøretøy kan vise til rekordomsetning i 2020. Dette gjelder i særlig grad de kjøreklare objektene. Mens mange fryktet en massiv eksport grunnet lav kronekurs, har de fleste kjøretøyene som er solgt blitt værende i Norge. Dette kan også skyldes til dels stengte grenser, noe som også har påvirket importen.

 

Hva skjer i LMK?

2020 ble året hvor vi endelig fikk formalisert et kjærkomment samarbeid med vår søsterorganisasjon AMCAR. Dette innebærer et stort slag for alle innen norsk kjøretøyhobby enten det er motorhistoriske kjøretøy eller nyere entusiastbiler. Vi samarbeider nå på en rekke områder slik at vi kan sikre oss retten til en fremtidig bruk av våre kjøretøy uten at vi pålegges mange offentlige hindringer.

2020 ble også året hvor Kulturminnefondet vedtok at også rullende objekter er viktige kulturminner. Sammen med Kulturminnefondet, AMCAR, Norsk Kjøretøyhistorisk Museum vil vi forsøke å etablere gode retningslinjer for hvilke objekter som er nødvendig at bevares for ettertiden. Dette blir en prøveordning fra 2021, og det er derfor viktig at vi ser og tar det ansvaret som her påhviler vår bevegelse.

To nye klubber ønskes også velkommen inn i LMK; BSA Owners Club of Norway og Classic Scooters Club Bergen.

For øvrig løper det meste som normalt, og vi ser frem mot en tid med utadvendte medlemsaktiviteter, klubbesøk og treff.

Velger å minne alle på at man overholder de nasjonale og lokale smittevernsbestemmelsene. Dette slik at vi unngår smittesituasjoner som kan relateres til vår bevegelse. Vi har ingen å miste, og dette er et felles ansvar.
 

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK