lmk nytt

Nytt fra LMK 9/2017

lmk nytt

Konkurransen hardner til – If matcher prisene fra WaterCircles uansett!

Som et siste forsøk på å beholde LMK-kundene, har nå WaterCircles startet en priskrig overfor LMK-medlemmene. Vi vil likevel minne om at forsikring er mye mer enn pris, men LMK har tidligere meddelt våre medlemmer at If vil tilby like priser som WaterCircles. Dette var basert på de prisene medlemmene hadde i WaterCircles p.t., men den nylig oppståtte situasjonen hvor WaterCircles sender ut tilbud og ringer rundt til våre medlemmer, vil vi med glede kunne presentere følgende:

If tilbyr like priser med WaterCircles uansett hva WaterCircles tilbyr!
I tillegg har vi vesentlige forbedrede vilkår, noe som gir et langt bedre produkt enn det WaterCircles i dag tilbyr gjennom LMK-forsikringen. Dette er blant annet knyttet til at samtlige forsikringer har førsterisiko, lavere egenandeler, dekning opp til 300.000,- på basisforsikringen samt forbedret veihjelpsordning. Dette burde gjøre valget enkelt?

Flyttingen skjer i et raskt tempo nå

If opplever at stadig flere LMK-medlemmer flytter sine forsikringer fra WaterCircles til If. Denne prosessen har særlig skutt fart etter at LMK sendte ut et fullmaktsskjema for flytting for få dager siden (se link nederst i artikkelen). LMK vil derfor gjenta viktigheten av at flyttingen skjer så raskt som mulig, slik at man her sikrer grunnlaget for LMKs videre drift og gir våre medlemmer tilgangen til det beste forsikringstilbudet.
For LMK blir det derfor avgjørende at klubbene informerer og publiserer nyhetsbrevene fra LMK på alle relevante medier hvor de kommer i kontakt med medlemmene. LMK opplever til stadighet henvendelser fra medlemmer, som ikke er kjent med byttet av forsikringsselskap. Her trenger vi bistand fra klubbene, slik at alle som har tegnet en LMK-Forsikring blir informert og kan videreføre denne.
Husk at bare i fellesskap kan vi skape det beste tilbudet til LMKs medlemmer

Skjema for flytting av forsikring til If finner du <her>.

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK