lmk nytt

Nytt fra LMK 7/2019

lmk nytt

Vinteren er her – tid for andre oppgaver

Mye snøfall de siste ukene har markert et endelig punktum for kjøretøysesongen 2019. De fleste kjøretøyene står nå trygt og godt innelagret i påvente av en ny sesong. Mange bruker også denne tiden godt til å ta tak i arbeid, som har blitt utsatt eller er påkrevet for å kunne ha en problemfri sesong i 2020. Det er imponerende hvor mye flott arbeid man leser om eller ser på garasjebesøk rundt om i landet. Innen vår bevegelse finnes det utrolig mye dyktige folk, som behersker håndverk de færreste verksteder i dag utfører eller er en del av den obligatoriske fagutdanningen. Om man ikke gjør dette arbeidet selv, representerer kjøretøyklubbene i LMK en stor del av det nettverket hvor man kan finne nettopp dem som fremdeles behersker dette.

Det er derfor med skuffelse at jeg leser at Norges Bilbransjeforbund går hardt ut mot retten til i fremtiden å kunne skru på sin egen bil. Et skilt på veggen med teksten «Autorisert Bilverksted», er dessverre ingen garanti for at her kan det utføres arbeid på motorhistoriske kjøretøy. LMK har engasjert seg innenfor vernefagene og den tiltakende mangelen som er på gamle tradisjonsfag i Norge. Et fremtidig forbud mot å kunne benytte seg av de få fagmiljøene som fortsatt forefinnes fordi disse ikke kan vise til de nødvendige autoriseringene, vil være et hardt tilbakeslag mot hele bevegelsen.

Sikkerhet og veterankjøretøy – stadig flere engasjerer seg i dette

Samtidig som stadig flere håndverk forsvinner eller «flagges ut», som begrenser våre muligheter til å reparere og restaurere våre kjøretøy i Norge, er det merkbart at bevegelsen tar sikkerhet på alvor. Den tragiske ulykken på Rjukan i september 2018 hvor 5 menneskeliv gikk tapt hvor en veteranbil var involvert, har beveget svært mange. Rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport hvor AMCAR og LMK var engasjert i utredningen, avdekket store mangler ved ulykkesbilens bremser. Dette var et kjøretøy som aldersmessig var fritatt for PKK, og etter regelendringene i 2016 er dette en voksende gruppe. Fritak for PKK innebærer ikke et fritak for ansvar både hos eier eller fører for at kjøretøyet til enhver tid er i topp teknisk stand, uavhengig av om dette kontrolleres eller ikke.

Disse viktige spørsmålene vil også være sentrale under LMKs temakonferanse 17. og 18. januar 2020. Her vil vi søke proaktive løsninger, slik at våre kjøretøy holdes vekk fra fremtidig ulykkesstatistikk grunnet mangelfullt vedlikehold.

LMK vil treffe klubbene – borte eller på hjemmebane

Som skrevet tidligere, ønsker LMK å holde en jevnlig kontakt med våre klubber. De årlige konferansene, som har vært avholdt de siste årene, har vært et middel for å kunne treffe og få en tettere dialog med våre klubber på en annen arena enn landsmøtene. Landsmøtet er fullstendig bundet opp i en vedtektsfestet agenda, og det er ikke spillerom for behandling av forhold på sidelinjen som ikke er en innmeldt sak.

Nettopp det uformelle er veldig viktig i vår organisasjon. Den løse praten, det sosiale og de gode ideene som blir til mens vi treffes, er viktige faktorer for å løse oppgaver samt bringe hele vår bevegelse fremover. For Styret og Administrasjonen i LMK blir det nærmest umulig «å styre skuta» dersom ikke medlemmene hjelper oss med å tegne «kartet» vi skal manøvrere etter. Derfor er det også i år lagt opp til et to-dagers arrangement hvor det også er lagt inn tid for den uformelle og kreative tankesmien.

For de av dere som ikke kommer på temakonferansern, eller av andre grunner ønsker en dialog med LMK – så stiller vi selvsagt opp. LMK deltar på klubbesøk og treff, og sammen blir vi enige om hvilke temaer som dere finner viktig. Jeg vet også et det er flere representanter for IF og LMK-forsikringen, som også deltar på klubbesøk dersom det er ønskelig med mer informasjon omkring LMK-forsikringen og de store endringene som har skjedd her siden IF tok over i 2018. Vi vil kunne formidle slik kontakt dersom dere kontakter LMK.

 

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK