lmk nytt

Nytt fra LMK 7/2018

lmk nytt

Fra vinter til sommer på 1-2-3

Vinteren trakk ut i langdrag i år, og svært mange veterankjøretøy har ikke sett dagens lys i år før de siste to ukene. Brått befinner vi oss midt i en hektisk sesong, som varer en drøy måneds tid før skoleferie og fellesferie innhenter oss. Dette gir en viss demper før treffsesongen gjenopptas i august.

All den tid sesongen er kort, gir dette få muligheter til å koordinere treff og arrangementer da mye kolliderer med hverandre. Slik vil det kanskje også måtte bli da det er anslått at det er i overkant av 400 kjøretøyklubber i Norge, all typer medregnet. Likevel kan det virke som om det jevnt over er god oppslutning på de aller fleste arrangementene, så dette sier kanskje mer om hvilken bredde og omfang interessen for kjøretøy har i Norge. Dette er viktige momenter i en tid hvor stadig flere ønsker å forby eller sterkt begrense bruken av kjøretøy drevet av fossilt brennstoff.

Nasjonal Motordag – varig endret til andre søndag i juni

6. juni har vært øremerket Nasjonal Motordag. En enkel dato for dem av oss med historiekunnskapene på plass med referanse til invasjonen i Normandie i 1944, men likevel en praktisk utfordring da ikke alle ukedager er like enkle å mobilisere et slikt arrangement på. Derfor er det gjort en varig endring med en flytende dato satt til andre søndag i juni, noe som i år blir 10. juni. Endringene har skapt noe forvirring, så en gjennomgang av de ulike treffkalendrene viser at i år skjer markeringen både 6. og 10. juni, men dette vil sikkert gå seg til.

Viktig er det likevel at vår bevegelse har fått en merkedag, og denne må vi bruke og markere. Synliggjøring blir bare stadig mer nødvendig, noe LMK-Stafetten også viste tydelig frem i 2017. Derfor henstiller vi til at alle som har anledning deltar på et arrangement eller bare bruker sitt motorhistoriske kjøretøy akkurat denne dagen.

Det er varslet arrangementer rundt om i det ganske land denne dagen, og for eksempel Trøndelag Veteranvogn Klubb har sammen med American Car Club Trondheim, Norsk Sportsvogn Klubb og TrønderFord laget et stort fellesarrangement med også andre deltakende klubber. Her vil det vil bli en stor utstilling på City-Syd på Tiller samt et eget delemarked. Dette understreker at sammen er vi sterke, og på tvers av klubber og miljøer kan det skapes gode resultater. Det er også varslet at Trondheims ordfører Rita Ottervik vil komme, og da vil også muligheten for litt kjøretøypolitikk være til stede.
Det er også varslet en større markering på Norsk Vegmuseum på Hunderfossen, et arrangement hvor også LMK sentralt vil delta.

Viktige avklaringer med Vegdirektoratet – et stort ansvar hviler på vår bevegelse

LMK hadde nylig et møte med sentrale representanter fra Vegdirektoratet. LMK ønsker å følge opp den nye praksisen for PKK, som ble innført fra 1. oktober 2016. For LMK er det viktig at alle eiere møter forståelse og mest mulig lik forvaltningspraksis i sitt møte med representanter for Statens Vegvesen. Det er nå laget en intern retningslinje, som tar sikte på en mest mulig enhetlig behandling ved vurderingen om et kjøretøy skal klassifiseres som bevaringsverdig eller ikke. Det er også vedtatt fra februar 2018 at en slik kontroll ikke skal ilegges gebyr, noe som tidligere har blitt praktisert.
LMK har videre tatt opp aktuelle saker som muligheten til gjenbruk av skiltnummer etter 01.04.1971 samt en forenklet praksis ved av- og påregistrering av veteran- og hobbykjøretøy. Bakgrunnen for dette er at disse brukes kun et kortere tidsrom i løpet av året, og nye regler for trafikkforsikringsavgift gjør det mulig å redusere kostnadene noe.

Under møtet med Vegdirektoratet kommer det også frem at det forekommer mye feil og mangler på eldre kjøretøy. LMK ble presentert en statistikk som viser en økende tendens fra ca. 1980 med et toppunkt rundt år 2000. Det er en hel del veterankjøretøy i denne gruppen, og tallmaterialet kan indikere at det faktisk fremdeles er en del bruksbiler blant de yngste veteranene. Det kan derfor virke som om disse ikke bevares og vedlikeholdes tilfredsstillende da kanskje utgangspunktet for eierskapet er mer økonomisk motivert? Vi vil ikke påstår dette, men likevel viktig å være klar over denne trenden da ulykker, feil og mangler ved våre kjøretøy lett kan velte de gunstige ordningene vi har kjempet for å få.

Bytte av forsikringsgiver – mange velger å flytte nå

Flyttingen av forsikringer vekk fra WaterCircles fortsetter i stor takt. Mange har nok ventet til kjøretøyet igjen skulle brukes, for med sol og varme kom også en økt takt av antall flyttinger. Vi går også inn i en periode hvor mange har hovedforfall og følgelig har valgt å sitte stille frem til dette. Som LMK tidligere har presisert, har samtlige med en veteranforsikring (tidligere LMK-forsikring) i WaterCircles hatt IF AB som carrier/forsikringsgiver frem til hovedforfall i 2018. Fra hovedforfall 2018 blir dette WaterCircles ASA, et nyoppstartet forsikringsselskap de færreste har kjennskap til. LMK har tidligere avdekket den negative økonomiske situasjonen i de ulke WaterCircles-selskapene, en situasjon og risiko alle som nå velger å fortsette i WaterCircles må ta faktisk stilling til.

Nettopp dette med bytte av carrier er såpass alvorlig innen forsikring, at Finanstilsynet pålegger et hvert selskap som gjør dette til å varsle sine kunder om konsekvensene av dette. Regelverket krever et faktisk samtykke fra hver enkelt forsikringstaker for å gjennomføre dette, noe også WaterCircles har blitt pålagt. For deg som forsikringstaker, blir dette en ekstra påminnelse om at noe vesentlig skjer med din egen forsikring. Derfor flytter stadig flere sine forsikringer vekk fra WaterCircles og tilbake til LMK og vår samarbeidspartner If.

Tvisten mellom LMK og WaterCircles ser heller ikke ut til å få noen snarlig avklaring da WaterCircles fremdeles ikke har gjort opp utestående provisjon til LMK. Derimot har WaterCircles inngitt motsøksmål og krever LMK for betydelige beløp til tross for at partene inngikk forlik i 2017. Derfor blir det ekstra viktig at klubber og forsikringstakere nå solidarisk slutter opp om LMK og vår forsikringsordning, som en støtte til LMK og vårt arbeid for vår bevegelse. 

 

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK