lmk nytt

Nytt fra LMK 6/2020

lmk nytt

Unikt samarbeid med NAF om egen veteranbiltest

Bakgrunn:
Den tragiske ulykken på Rjukan i 2018 hvor 5 mennesker i en veteranbil omkom, har engasjert svært mange i veteranbilmiljøet. Vi har ingen å miste, og samtidig kan vi ikke ha en situasjon hvor det reises tvil om sikkerhet og vedlikehold på veteranbiler. Siden stadig flere veteranbiler fritas for Periodisk Kjøretøykontroll (PKK), enten om de er førstegangsregistrert før 1960 eller er såkalt bevaringsverdige og fritas fra passerte 50 år, er det viktig at vi har en mulighet til å få kontrollert våre kjøretøyer likevel. Ikke alle har forutsetning til å vurdere teknisk tilstand på eget kjøretøy, og vi har alle et lovpålagt ansvar for at eget kjøretøy er i forskriftsmessig stand.
LMK ble derfor kort tid etter ulykken kontaktet av Norsk Veteranvogn Klubb ved Sven Erik Bjørnrud og Knut Larsen. Også tidligere medlem i LMKs forsikringsutvalg, Claus Lund, engasjerte seg i saken. Vi så her etter en mulighet for at LMK kunne etablere en frivillig ordning for å kontrollere teknisk tilstand på nettopp den gruppen kjøretøy som faller utenfor PKK-systemet.

NAF ser behovet og ønsker et samarbeid:
Initiativtakerne sammen med generalsekretær Stein Christian Husby i LMK kom etter hvert i kontakt med teknisk sjef Lars Benny Holøs i Norges Automobilforbund (NAF), som både så behovet og de mulighetene NAF har til dette gjennom sitt landsomfattende service-nettverk bestående av verksteder og kontrollstasjoner, – totalt 47 samt mobile løsninger i Troms og Finnmark. NAF har både kunnskapen, samtidig som de har en stor organisasjon som evner gjennomføring og opplæring ved behov.

«NAF Veteranbiltest» et faktum
Det var en gledens dag når avtalen mellom NAF og LMK ble underskrevet 08.06.2020. Testen er nå tilgjengelig på alle NAFs teststasjoner. Tilbudet er åpent for alle, enten man er NAF-medlem eller ikke. Prisen er 1095,- for NAF-medlemmer og 1295,- for ikke-medlemmer.
Anbefalt testfrekvens er minimum hvert 5. år. Det blir ikke sendt ut noen innkalling fra NAF.
Bestilling av veteranbiltesten skjer direkte ved henvendelse til NAF.
Testen, som er utarbeidet av NAF i samarbeidet med LMK, setter hovedfokus på det tekniske hvor sikkerheten er satt i høysetet. Den er personlig og vil ikke bli rapportert videre til offentlige myndigheter. Kjøretøyets eier vil få en rapport over alle fastsatte testpunkter samt en samlet oversikt over feil og mangler ment for videre utbedring.

Viktig at bevegelsen tar ansvar – sikkerhet er en forutsetning for videre bruk
Det har vært få ulykker med veteranbiler. Det er vesentlig at dette også er en tendens som fortsetter. Mangel på moderne sikkerhetsutstyr, bidrar lett til et mer alvorlig skadeomfang dersom ulykken først er ute. Det er derfor viktig at vi påser at kjøretøyene våre holder god teknisk kvalitet, som sammen med riktig bruk holder oss borte fra ulykkesstatistikken.
NAF Veteranbiltest er et viktig tilskudd hvor vi har muligheten til en «andrelinjevurdering» og kan dokumentere at vi har gjort det som forventes av oss. Klarer vi dette, kan vår veteranbilhobby ha en lang og lys fremtid på norske veier.

Her er en kort oppsummering:
NAF, i samarbeid med LMK, tilbyr en teknisk sikkerhetskontroll av din veteranbil, eldre enn 50 år.
• Denne er frivillig, og testskjema gis ikke ut til andre enn bileieren.
• Testen er tilgjengelig for alle, enten du er medlem av en LMK-klubb, Amcar eller ingen klubb.
• Testen kan bestilles på alle NAFs 47 kontrollstasjoner.

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK