lmk nytt

Nytt fra LMK 4/2020

lmk nytt

Corona-tid og unntakstilstand – noen lyspunkter likevel!

Hele bevegelsen synes nå å være i en unntakstilstand. 2020 ser ut til å bli «det tapte året» hvor ingenting blir som planlagt. Situasjonen vi opplever minner mer om en dårlig Science Fiction-film fra 1990-tallet, enn en global realitet i 2020. Vi har lært mye om hvor sårbart vårt samfunn er og hvor kort stillstand som skal til før store aktører begynner å vakle. Det meste er basert på en kontinuerlig drift med løpende inntekter.

De fleste forestående arrangementer før sommeren avlyses, og vi opplever at også arrangementer etter sommeren nå blir avlyst. Det handler nå om å begrense tap og kostnader, så mye er allerede utsatt til 2021.

17. mai nærmer seg med stormskritt, og også denne nasjonale folkefesten ser ut til å få en annerledes og alternativ gjennomføring. Det er tid for å tenke nytt, og denne krisen har tvunget oss til å ta i bruk digitale løsninger. Veldig mange ting kan faktisk løses digitalt dersom man tar i bruk de mulighetene som allerede finnes. I mange byer vil veterankjøretøy få en fremtredende rolle under 17. mai-feiringen, og dette er en fin anledning til å vise frem vår bevegelse samt skape et positivt innslag.

Også Nasjonal Motordag 14. juni vil bli rammet, men her vil vi henstille alle til å ta frem sitt motorhistoriske kjøretøy,; kjøre seg en tur og på den måten markere dagen.

AMCAR, LMK og StyreWeb

For noen dager siden ble gladmeldingen sluppet om at AMCAR og LMK har formalisert et samarbeid. Et av prosjektene vi vil gjøre felles er at alle AMCARs og LMKs klubber tilbys et gratis medlemssystem fra StyreWeb. Hos LMK er det p.t. ca. 60 av våre klubber som har tatt i bruk systemet med svært godt resultat. LMK har hatt et samarbeid med StyreWeb siden 2015, og AMCAR har tilbudt dette til sine klubber siden 2019. Nå er tiden inne for å ta dette lenger, da vi mener at dette er et optimalt verktøy til drift av og kommunikasjon mellom klubbene og organisasjonene.

LMK vil derfor nå tilby dette gratis til samtlige av våre klubber med virkning fra 2. kvartal 2020. For de av våre klubber som allerede er brukere av systemet, vil LMK overta de økonomiske forpliktelsene for dette.

For klubber som ønsker å ta i bruk systemet eller vil vite mer omkring dette, ta kontakt med oss på post@lmk.no. Vi vil da formidle kontakt og oppfølging videre mot StyreWeb.

I systemet ligger det store muligheter til klubbregister, hjemmeside, kommunikasjon med medlemmer, sikker lagring av dokumenter og regnskapsføring. Systemet er også meget brukervennlig med gratis support.

Vi håper derfor at dette kan være av stor interesse også for de klubbene som ikke hittil har brukt dette systemet.

 

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK