lmk nytt

Nytt fra LMK 4/2017

lmk nytt

Publikumsrekord på årets Oslo Motorshow.

LMK hadde ingen egen stand på Oslo Motorshow, men var riktignok til stede og besøkte LMK-klubbenes egne stands. Her var det mye flott å se på, og det legges ned mye frivillig arbeid for å drifte et slikt arrangement fra torsdag kveld til søndag. Deltakelse fra klubbene på slike arrangementer gir innpass blant et publikum, som kanskje normalt ikke finner veien til våre motorhistoriske arrangementer. Rekruttering er viktig, og dette kan være en arena for å møte morgendagens entusiaster?

Utfordringene rundt rekruttering og fremtidsvisjoner for en samlet bevegelse var også et gjennomgående tema under Amcars Bilhobbykonferanse, som også fant sted under årets Oslo Motorshow. Her deltok et bredt spekter av foredragsholdere innen den motorhistoriske kjøretøybevegelsen i Norge. Mange av disse utfordringene vil også være sentrale når LMK innkaller til Strategikonferanse 13. januar 2018. Formell påmelding vil komme i løpet av kort tid, og det har foreløpig vært mange klubber som har vist stor interesse for arrangementet. Vi håper derfor på en bred deltakelse, slik at vi i fellesskap kan rette fokus mot de utfordringer kjøretøybevegelsen står overfor.

Nye regler for registrerte kjøretøy uten forsikring fra 2018.

Registrerte kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring har hittil ikke fått økonomiske konsekvenser for eier, dersom disse ikke har kjørt på allmenn vei og blitt avskiltet eller vært involvert i et trafikkuhell. Dette ønsker myndighetene en endring på, og fra 2018 vil det bli kostbart å eie et uforsikret kjøretøy. Trafikkforsikringsforeningen vil fra 2018 kreve inn 150 kroner hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. Dette gebyret vil gå til rettslig inkasso dersom dette ikke betales.

LMK opplever at årsakene til et uforsikret kjøretøy ikke alltid er forankret i et ønske om å bevege seg på gal side av loven, men derimot som en konsekvens av at mange har kjøpt et registrert kjøretøy hvor en restaurering er påbegynt. I mange tilfeller ønsker eier å beholde skiltet da dette kanskje bærer den originale skiltplaten fra kjøretøyet var nytt. Dette kan nå bli dyre skiltplater, og anbefalingen blir som følger; forsikre eller avregistrer.

Utesesongen på hell – snart bytte av samarbeidspartner på forsikring.

Vinteren står snart for tur, og de fleste motorhistoriske kjøretøyene er allerede godt lagret vekk i påvente av varmere tider. Treff og samlinger går nå inn i en dvaleliknende tilstand med mer fokus på timer i garasjen hjemme eller innemøter rundt om i klubbene. Dette er også en viktig tid hvor det blir anledning til å pleie andre sider av den motorhistoriske hobbyen. Tiden mot jul og nyttår går med stormskritt. Dette innebærer også et bytte av samarbeidspartner for LMK-forsikringen. LMK vil løpende holde dere orientert i tiden fremover, slik at overgangen til vår nye forsikringspartner IF kan gjøres så enkel som mulig for forsikringstakerne.

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK