lmk nytt

Nytt fra LMK 3/2020

lmk nytt

VIKTIG INFORMASJON; Støtteordning fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet til frivillige organisasjoner – svært kort søknadsfrist

Når Corona-tiltakene ble iverksatt for fullt i starten av mars 2020, var det få som forutså hvilket omfang og langvarig prosess som stod fremfor oss. De nasjonale tiltakene for å unngå at pandemien treffer oss med full kraft har gitt gode resultater, men behovet for å forlenge disse har også blitt nødvendig for å beholde den ønskede effekten. Dette har resultert i at de fleste arrangementer før sommeren 2020 nå er avlyst.

Tiltakene har gitt ringvirkninger, som vil merkes i lang tid fremover.

For vår egen bevegelse har dette gitt en nærmest stillstand i alle former for aktiviteter. Alt fra store arrangementer, markeder, medlemsmøter eller uformelle møter med dekksparking over en kaffekopp, er avlyst. Mange av disse aktivitetene har også vært gjenstand for grundig planlegging og forpliktende avtaler, som ofte ikke lar seg kansellere uten betydelige kostnader. For regningen på det vi nå ser blir høy – veldig høy, og alle aktører vil helst ikke være den som sitter igjen med «Svarte-Per». For hotell og restaurantbransjen er det vi nå ser en total katastrofe, og mange opplever derfor en liten vilje fra leverandører til kostnadsfritt å kansellere tiltenkte arrangementer.

Samtidig vet vi at mange klubber har basert mye av sin drift på den aktiviteten som nå avlyses. Mange klubber har løpende forpliktelser knyttet til finansieringen av klubbhus og ansettelsesforhold – utgifter som nå ikke kan dekkes grunnet den reduserte aktiviteten.

Derfor er det svært interessant at Lotteri- og Stiftelsestilsynet nå annonserer et støttetiltak til frivillige organisasjoner. Skjema for å søke legges ut 14. april 2020 med en svært kort søknadsfrist satt til 21. april 2020. Svært mange av LMK-klubbene er allerede registrert i Frivillighetsregisteret, da dette var et krav for å søke og få Mva-kompensasjon for 2019. Merk at her skjer søknaden direkte mellom klubb og Lotteri- og Stiftelsestilsynet, men LMK mener at dette kan være et svært viktig hjelpetiltak for de av våre klubber som nå har blitt rammet.

Les mer om denne ordningen her:

https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/

Det er fint dersom LMK kan holdes orientert om hvilke klubber som søker og et eventuelt resultat av dette. Våre samarbeidspartnere Frivillighet Norge og Norges Kulturvernforbund ønsker å kartlegge konsekvensene av Corona-pandemien i deres medlemsorganisasjoner, slik at de kan jobbe videre for bistand og støttetiltak til vår sektor.

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK