lmk nytt

Nytt fra LMK 2/2017

lmk nytt

LMK mottar mange henvendelser fra forsikringstakere, som har mottatt giro ved hovedforfall fra WaterCircles. De lurer på om de skal betale denne grunnet nært forestående skifte av samarbeidende forsikringsselskap for LMK-forsikring.

Vi vil derfor presisere følgende:

Hovedforfall og oppsigelse

  1. WaterCircles Norge er fremdeles LMKs samarbeidspartner ut 2017, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt hos dem.
  2. Husk at en forsikring kan sies opp når som helst, og tidspunktet for hovedforfall har derfor ingen praktisk betydning ved oppsigelse.
  3. For mye innbetalt premie ved bytte av forsikringsselskap, vil bli refundert til forsikringstaker

Klubbenes informasjon til medlemmene

Det blir viktig at klubbene løpende kommuniserer ut til medlemmene nyheter fra LMK. Dette skjer via medlemsblader, hjemmesider, Facebook og øvrige utsendelser. Dette blir avgjørende for at vi skal få til en så smidig overgang som mulig ved skifte av forsikringsselskap fra nyttår.

Oslo 19.10.2017

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK