lmk nytt

Nytt fra LMK 12/2020

2 millioner til LMK-klubbene!

Hvert eneste år sender LMK ut informasjon om Mva-refusjonsordningen. Dette er en statlig tilskuddsordning administrert av Lotteri- og Stiftelsestilsynet til frivillige lag og organisasjoner, som er registrert i Frivillighetsregisteret.

I år ble tildelingen til LMKs klubber hele 1.913.077. Ordningen er tildelt mer midler via statsbudsjett, og avkortningen i forhold til søknadsbeløpet var i år på 19,0164%. Selve søknadsprosessen og revisjonskostnadene er forhold LMK dekker, som et av flere tilbud til våre tilsluttede klubber.

Til tross for dette er det bare 70 av totalt 147 LMK-klubber som søker. Har ikke de klubbene som ikke søker hverken drift eller utgifter? Dette er en tilskuddsordning som er meget enkel, og skulle det være spørsmål vil LMK hjelpe dere med dette. I en klubbkasse så bør 2 MNOK fordelt på 70 LMK-klubber være et betydelig tilskudd i klubbkassen nå før jul.

Pengene gikk til utbetaling 16. desember.

Neste mulighet blir i juni 2021, og vi henstiller alle til å sjekke opp hvorfor nettopp din klubb ikke søkte for regnskapsåret 2019.

Det skal lønne seg å være LMK-klubb – gratis StyreWeb til alle LMKs klubber.

I nytt fra LMK 11/20 skrev jeg om den gode forsikringsordningen LMK-forsikring. Dette er et tilbud til alle som er medlem i en LMK-tilsluttet klubb.

I 2020 har vi økt medlemstilbudene til LMKs klubber. Den kanskje aller største satsningen er gratis bruk av medlemssystemet fra StyreWeb. Nærmere 70 LMK-klubber bruker dette, og utrolig nok hører vi bare lovord om systemet. Dette har forenklet driften av mange klubber, både hva gjelder medlemsregister og økonomi. Fra de første LMK-klubbene tok dette i bruk i 2015 har dette bare ballet på seg, og ikke som en følge av påtrykk fra LMK, men gjennom referanser mellom de ulike klubbene. Systemet gir utrolig mange muligheter, og ikke minst er systemet sikret mot datakriminalitet med gode sikkerhetstiltak samt tilfredsstiller alle krav i kjølvannet av GDPR-direktivet. StyreWeb kan bistå din klubb med å sette i gang systemet, og all support underveis er også gratis. Er dette noe å lure på?

LMK har også i 2020 inngått et samarbeid om grafiske tjenester hos Land Trykkeri på Dokka. De leverer gode rabatter til LMKs klubber, og flere klubber bruker allerede deres tjenester. Også her kan det være betydelige besparelser.

For et par år siden inngikk LMK også et samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA i Oslo. Som LMK-medlem får du rabatter på timeprisen samt èn times gratis vurdering av den aktuelle saken. Er det spørsmål i denne anledning, kontakt LMKs administrasjon.

Landsmøtet 2020.

Landsmøtet har blitt utsatt på ubestemt tid. Lave smittetall før ferien fikk en bråstopp etter sommeren, og p.t. raser en ny bølge av Covid19 over Norge. De første vaksinene vil nå komme på markedet i den mest kritiske gruppen – sykehjemmene. En masse-vaksinasjon vil nok vente på seg, og før dette er gjennomført og man ser effekten av dette, vil nok dagens sikkerhetstiltak fortsette en god stund fremover.

Mange i vår bevegelse befinner seg av aldersmessige årsaker i en mer kritisk gruppe, og derfor har Styret i LMK valgt å ta ingen sjanser med gjennomføring av Landsmøtet før situasjonen er mer under kontroll. Styret i LMK har fortsatt sine verv, og det har ikke vært noen utfordringer knyttet til selve driften eller økonomien.

Det er av overnevnte årsaker ikke satt noen ny dato for Landsmøtet, men det vil bli slått sammen med Landsmøtet 2021 av kostnads- og logistikkhensyn. Når dette er mulig, er det for tidlig å si noe om.

Ny LMK-klubber.

LMK teller nå 147 klubber. To nye klubber har blitt opptatt som nye eier-klubber i LMK, Capri Club Norge og Studebakerregisteret Norge. Vi ønsker dem hjertelig velkommen!

Julen står for tur – året 2020 er snart omme.

Også julen kan bli skadelidende for Covid19-pandemien. Det er derfor viktig å minne alle på at man overholder de nasjonale og lokale smittevernsbestemmelsene slik at man ikke får en ytterligere oppblomstring av smitte etter julen. Vi har ingen å miste, og dette er et felles nasjonalt ansvar.

2020 ble et veldig annerledes år. Ingen hadde forutsett med hvilken kraft et virus i en liten kinesisk provins skulle kunne bre om seg og nærmest slå ut en hel verden. Til tross for dette har de aller fleste kommet seg gjennom krisen, selv om dette har medført endringer og omdisponeringer. Også LMK-klubbene synes å ha klart seg bra etter forholdene. Gode støtteordninger til frivillige lag og organisasjoner et etablert gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Mange klubber kan vise til at dette har fungert bra. Husk at støtteordning «pulje 3» har søknadsfrist 15. januar.

LMK vil med dette ønske dere alle en riktig god jul og med de aller beste ønsker for året 2021!

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK