lmk nytt

Nytt fra LMK 11/2018

lmk nytt

Mye positivt står for tur

Det skjer mye i LMK om dagen, og forhåpentligvis klarer vi snart å legge bak oss gamle interne stridigheter og tvist med tidligere samarbeidspartner WaterCircles. Sivil-saken mot WaterCircles er berammet til våren 2019, så p.t. er det lite vi får gjort omkring dette. LMK velger derfor å se fremover mot de tingene vi egentlig skal drive med – nemlig å legge til rette for fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy, politisk påvirkning rundt rammebetingelsene for vår bevegelse samt støtte og bistå eierklubbene i LMK.

Kalenderen for 2019 er allerede i gang med å fylles, og vi vil trekke frem to viktige arrangementer som vi håper at flest mulig slutter opp om;

 

Temakonferansen 2019 – 11. og 12. januar 2019 på Gardermoen

Dette blir en videreføring av Strategikonferansen i 2018 hvor LMK-klubbene samles i en sosial setting hvor det blir fokus på å styrke klubbenes kompetanse rundt praktisk klubbdrift innenfor gjeldene lovverk for personvern, forholdet til presse og media samt opplæring innen bruken av StyreWeb – et verktøy stadig flere LMK-klubber nå tar i bruk. Det blir interessante foredrag innen overnevnte emner samt informasjon fra LMK rundt aktuelt virke i organisasjonen.

Mer informasjon omkring agenda og påmelding finnes på LMKs hjemmeside; www.lmk.no. Husk at søknadsfristen er satt til 1. desember 2018.


MOTORKONVOIEN 2019 – Sam-arrangement mellom AMCAR og LMK

Norgesløpet 2019 utgår i anledning LMKs kommende 40-års jubileum. I denne forbindelsen ble det sett på muligheten for at LMK sentralt arrangerte noe eget. LMK-Stafetten i 2017 ble her trukket frem da den skapte noe unikt, som ikke burde gå i glemmeboken. Samtidig finner det sted en historisk begivenhet på Hunderfossen under Nasjonal Motordag 9. juni 2019, åpningen av et nytt Norsk Kjøretøyhistorisk Museum tilknyttet Norsk Vegmuseum. Dette er en statlig aksept for vern og bevaring av motorhistoriske kjøretøy, et arrangement også LMK bør slutte opp om.

Samtidig ser vi viktigheten av et bredt samarbeid på tvers av organisasjoner om felles sak, og derfor ble det naturlig at LMK forespurte nettopp AMCAR om vi skulle dra i gang noe sammen omkring dette.

For å gjøre en lang historie kort – slik ble det – og AMCAR og LMK er derfor godt i gang med planleggingen av MOTORKONVOIEN 2019. Dette blir både «stafett», «Norgesløp», politisk påvirkning og synliggjøring, kjøretøyutstilling og jubilanter under åpningen av det nye museet – alt i en pakke. To organisasjoner forener her klubber og administrasjon, og oppslutningen foreløpig virker svært god. Vi håper derfor at flest mulig sprer denne informasjonen i håp om at vi kan unngå at dette kolliderer med mange andre arrangementer, men heller slutte opp om arrangementet i sin helhet eller deler av dette.

Det sendes ut flyers, kart med tidspunkter samt litt mer inngående informasjon til samtlige LMK-klubber. Det er etablert en egen arbeidsgruppe for prosjektet, og det er også en egen operativ Facebook-side.

Vi håper derfor at vi kan skape en virkelig folkefest gjennom hele Norge og gjøre det synlig hvor mange som er engasjert rundt motorhistoriske kjøretøy og bilhobbyen. Her trenger vi at den enkelte klubb og medlem stiller opp for å gjøre dette mulig.


Øvrig…

Sesongen er på hell, og de fleste av våre kjøretøy har gått i dvale eller venter på større eller mindre reparasjoner gjennom vinterhalvåret. Det blir igjen tid for innemøter på klubbhusene med varierte tema og interessante foredrag. LMK stiller gjerne opp dersom det skulle være et ønske om besøk fra oss.

 

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK