lmk nytt

Nytt fra LMK 10/2018

lmk nytt

Prisgarantien fra If opphører snart

Som et ledd i overføringen av LMK forsikringene vekk fra WaterCircles til vår nye samarbeidspartner If, valgte If å gi en prisgaranti på ett år til de kundene som hadde vært i WaterCircles. Desperasjon hos WaterCircles når næringsgrunnlaget smuldret opp, gjorde at WaterCircles forsøkte å underby egne tariffer som et forsøk på en priskrig. Dette utspillet ble enkelt parert, ved at If gir en prisgaranti uansett hva forsikringstakeren måtte bli tilbudt av WaterCircles.

Nå er situasjonen den at vi snart allerede har tilbakelagt 9 måneder sammen med If. Dette innebærer at vi også er inne i siste kvartal med prisgaranti. Fortsatt sitter en del LMK-medlemmer igjen med sine forsikringer i WaterCircles, og skal de kunne nyte godt av dette tilbudet må forsikringene deres hos WaterCircles bringes til opphør innen 2018.

Like priser og vilkår = samme produkt?

Mange forsikringstakere vi i LMK har vært i kontakt med, viser til at de ikke har flyttet sine forsikringer da de opplyser at de får like priser og vilkår hos WaterCircles. Spørsmålet blir da om pris og vilkår er de eneste faktorene ved et forsikringsforhold som avgjør produktets innhold og sluttsummen ved et mulig kommende skadeoppgjør? Vi i LMK vil svare nei på dette spørsmålet, da vi vil hevde at LMK-Forsikringen er noe langt mer enn bare pris og vilkår.

LMK-Forsikringen er et tradisjonsrikt produkt med røtter tilbake til 1983. En hel organisasjon har bidratt til å utvikle produktet vi har i dag, og en samlet bevegelse står bak LMK med sin kompetanse dersom et vanskelig skadetilfelle skulle inntreffe. Derfor kan vi med rette si at ingen andre selskap har en LMK-Forsikring. Dette produktet finnes utelukkende hos LMK og vår samarbeidspartner If. LMK-Forsikringen gjennomgikk også en betydelig forbedring med hensyn til pris, vilkår og egenandeler fra 2018 sammen med If. Produktet WaterCircles nå kan tilby, er ingenting annet enn en veteranforsikring hvor man helt eller delvis har forsøkt å kopiere innhold og pris med LMKs eget produkt. Derav har ingen med en forsikring hos WaterCircles noen hjemlet rett til at LMKs kompetanse skal bli en del av skadeoppgjøret – her er du som forsikringstaker alene mot WaterCircles uten rett til bistand fra LMK. Det er derfor med bakgrunn i overnevnte at LMK føler et stort ansvar for å informere om realitetene, slik at ingen blir sittende igjen som forsikringstaker i WaterCircles i uvitenhet om mulige konsekvenser.

WaterCircles har betydelige økonomiske vanskeligheter

Varsleren «Didrik Dale» skrev i mars 2017 et anonymt brev til WaterCircles sine samarbeidspartnere, investorer samt pressen, derav også LMK. Brevet, som i ettertid har vist seg å få stor treffsikkerhet i sine anførsler, ble avsluttet med «Hvem vil bli med skuta til bunns?». Her kan det trekkes en parallell til LMKs forsikringstakere i WaterCircles, og slik situasjonen nå fremtoner seg hos WaterCircles, er fremtiden høyst usikker. Disse påstandene er tuftet på en rekke artikler gjennom sommeren/høsten 2018 blant annet i Dagens Næringsliv og Finansavisen hvor man leser om at forventninger til lønnsomhet totalt uteblir. Derimot viser det seg at katastrofeåret 2017 med omlag 40 millioner i underskudd trolig ikke blir et bunn- og vendepunkt. Selskapets regnskapstall viser at den negative trenden fortsetter med full tyngde inn i 2018 med et kvartalsregnskap pr. utgangen av juni 2018 med ytterligere 29 millioner i tap. Selskapet har vist ytterligere «sykdomstegn» gjennom flere utskiftninger i selskapets styre og ledelse, hvor blant annet representanter for de to største eierne har kommet inn i styret. Videre har det vært interne stridigheter og ekstraordinær generalforsamling nå i høst – forhold som understøtter at ting ikke er som de burde.

De dårlige resultatene i WaterCircles påvirker også egenkapitalen. Samtidig gjennomgår selskapet en prosess hvor de som nyetablert forsikringsselskap tar over som forsikringsgiver for flere av forsikringene de tidligere hadde som agenturforretning, noe som gjør at kapitalkravet fra Finanstilsynet løpende øker. All den tid at solvenskapitalen samtidig synker påvirker dette solvensmarginen. Selskapets solvensgrad har sunket fra 289% til 233% bare fra første til andre kvartal 2018. En utvikling der solvensgraden forverres med 50% poeng per kvartal er ganske dramatisk, og her kan ting potensielt skje meget raskt.

All den tid selskapet beviselig har betydelige problemer kan dette tradisjonelt lett gi seg til syne ved skadebehandling og skadeoppgjør – en situasjon vi ikke ønsker for våre medlemmer.

LMK henstiller derfor alle til å flytte sine forsikringer over til If og LMK.

 

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK