lmk if

Nytt fra LMK 1/2017

lmk if

Det viser seg i ettertid at teksten i informasjonsskriv den 5. oktober var noe forvirrende, og vi har i anledning dette mottatt en hel del henvendelser.

Det blir derfor viktig for LMK å presisere følgende:

  • Samarbeidsavtalen med IF gjelder fra 01.01.2018. IF hverken skal eller har mulighet til å ta imot LMK-forsikringer før dette tidspunktet.
  • WaterCircles er fremdeles LMKs samarbeidspartner frem til nyttår, og dette gjelder alle LMK-forsikringer, nytegninger som fornyelser.
  • LMK vil løpende holde klubbene orientert om all utvikling knyttet til hvordan forsikringene flyttes til ny samarbeidspartner fra nyttår.

Det pågår nå et løpende arbeid knyttet til denne prosessen, og LMK vil holde klubbende orientert ukentlig i tiden fremover.

Oslo 13.10.2017

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK