lmk nytt

Nytt fra LMK 04/2021

2021 – snart et tilbakelagt kapittel

Siste halvdel av 2021 skapte håp om at Corona-pandemien snart var et tilbakelagt og overvunnet problem. Masker og håndsprit ble litt mindre synlig, og vi nærmet oss sakte men sikkert det vi regner for en normalsituasjon igjen.

Denne tiden ble fra alle hold benyttet godt, og LMK fikk i september gjennomført et etterlengtet landsmøte hvor blant annet et nytt styre ble valgt. Flere av våre klubber gjennomførte også forsinkede treff og årsmøter i samme periode, og optimismen var helt på topp. Halvannet år med karantener, hjemmekontor, avlyste aktiviteter og nærmest isolasjon – gav oss en «sulteforet» bevegelse som igjen ville ut og treffe andre likesinnede. Dette er nok også noe av årsaken til at Oslo Motor Show i oktober satte ny publikumsrekord med 48.000 besøkende. Nå var de fleste mer enn nok lei av å sitte hjemme.

Etter den «søte klør kommer den sure svie», og nye mutasjoner av viruset ble igjen aktualisert. Nå snakker man om den femte bølgen, og nye nedstengninger er igjen et faktum. Skrivepulten hjemme er igjen ryddet og klar for nye perioder med hjemmekontor – vel og merke for dem av oss som har denne muligheten. Andre har kanskje med seg permitteringsvarsel hjem til jul. Nå må vi bare sette vår lit til vaksiner og gjøre det vi kan av tiltak inn i høytiden, slik at helsevesenet slipper en overbelastning hvor ytterligere liv settes på spill.

LMKs strategikonferanse 2022

For en stund siden inviterte LMK til en ny strategikonferanse i februar 2022. Dette med bakgrunn i alle de raske endringer i det politiske landskapet, som har skjedd på svært kort tid. Det blir viktig at vår bevegelse tilpasser seg «det grønne skiftet», men samtidig sikrer seg rammebetingelser som gir mulighet til å bruke våre kjøretøy fremover. Her står sentralt blant annet vårt krav om en landsdekkende tilgang til en etanolfri bensin. Vi må avklare standpunktene til LMK sett opp mot vårt egentlige virkeområde; motorhistorie. Kanskje blir det også nødvendig å avgrense driften i forhold til det som kan karakteriseres som dagsaktuell bilpolitikk? Her ligger det et behov for en rekke avklaringer, og her blir det avgjørende med en ryggdekning forankret i grasroten i egen organisasjon.

Derimot har utviklingen i Corona-pandemien igjen medført at Styret i LMK for få dager siden valgte å utsette konferansen inntil vi igjen har en oversikt over situasjonen. Mer informasjon omkring når og hvor, vil komme når dette foreligger.

Informasjon fra LMK og samarbeidet med Norsk Motor Veteran

Vi skriver nå «Nytt fra LMK nummer 4». Disse nyhetsbrevene har kommet ut med langt lavere frekvens enn tidligere da disse langt på vei er erstattet av sidene «LMKs hjørne» i hvert nummer av Norsk Motor Veteran. Hver enkelt klubb mottar vederlagsfritt et abonnement på NMV fra LMK, og vi håper derfor at informasjon omkring oss og vårt arbeid vil treffe langt flere lesere på denne måten. Alle artikler fra LMK publisert i NMV kan fritt benyttes av LMKs klubber.

Vi vil også minne på at i avtalen LMK har med NMV ligger det en betydelig mulighet for inntekt til klubbene dersom de skaffer nye abonnementer til NMV. Fra LMKs ståsted blir dette en vinn/vinn-situasjon hvor klubbene skaffer seg inntekter samtidig som flere får lese om LMK. Samtidig støtter vi opp om det eneste gjenlevende magasinet med hovedfokus på motorhistorie i Norge.

Moms-kompensasjonen er på vei til klubbene

Årets virkelig store «julegave» kommer fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet. 88 klubber søkte tidligere i år til LMK om mva-kompensasjon for 2020, og disse fikk igjen til sammen 2.165.122,-. Nye regler for ordningen gjør at det ikke var noen avkortning på søknadsbeløpet. Dette er sårt tiltrengte midler samtidig som det er en viktig anerkjennelse av det betydelige arbeidet som skjer innen frivillige lag og organisasjoner i Norge.

Samtidig er det viktig å spørre seg om hvor de resterende klubbene i LMK er i denne prosessen. Av 150 har bare 88 søkt? Noen kan ha søkt gjennom andre organisasjoner, men det er fortsatt grunn til å tro at mange ikke kjenner til ordningen og hvilke muligheter som ligger her. LMK tar alle kostnadene for behandling og revisjon av søknaden, og det kreves derfor veldig lite av klubbene inn i denne prosessen. Om nettopp din klubb er blant dem som ikke søker, så ta gjerne kontakt med oss så kan vi bistå dere når det skal søkes for 2021.

LMK vil benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!