sommerapent

Nye åpningstider i vårt klubblokale på Frysja

sommerapent

Fra og med september 2019 vil det bli endrede åpningstider i vårt klubblokale på Frysja.

Første tirsdag i hver måned vil det være «Kaffeprat-kveld», og den tredje tirsdagen er det møtekveld med tema/foredrag. Den andre torsdagen i måneden er det Messingmøte som før. På de andre tirsdagene samt jule-, påske- og sommerferie vil det være stengt.