20170307 genfor2

NVKs nye styre

20170307 genfor2

Årets generalforsamling er vel overstått og ca. 50 personer møtte opp og nytt styre ble valgt.

Tre personer hadde valgt å tre ut av styret, og valgkomiteen hadde funnet tre nye medlemmer til styret.

De som gikk ut av styret er Sven Erik Bjørnrud (sittet i 10 år), Knut Marstein (sittet i 9 år) og Christin Bjørnrud (sittet 1 år).
De nye styremedlemmene er Kjetil A. Olsen, Thomas Falkenberg og Ola Kleiven (ikke tilstede da bildet ble tatt).

20170307 genfor1

Referat-generalforsamling-2017.pdf