lotteri1

NVK lanserer nytt lotteri

lotteri1

Koronapandemien har rammet NVKs økonomi hardt. Alle aktiviteter som var planlagt i perioden 12. mars til 30. juni 2020, er blitt avlyst eller utsatt.

Spesielt viktig er vårmarkedet på Ekeberg som i år var budsjettert med et netto overskudd på kr 330.000. Styret har tidligere informert om tiltak som er planlagt og iverksatt for å redde klubbens økonomi. Ett av tiltakene er et lotteri med gavekort som gevinster. Dette tiltaket er viktig for å kompensere for inntektsbortfallet av Ekebergmarkedet.

Pris per lodd er kr 50. Gevinstene består av tre Universal gavekort på henholdsvis 15.000, 12.500 og 10.000 kroner. I tillegg lodder vi ut to livsvarige medlemskap i NVK. Trekningen skjer 01.11.2020.

Jeg utfordrer alle medlemmer til å kjøpe minst to lodd per bil de eier. Da vil alle loddene bli solgt, og vi får inn en viktig inntekt til NVK.

Kjøpet av lodd er enkelt. VIPPS-betaling for loddene til 950 39 922 (Johan Lindtvedt) eller til kontonr. 1506 28 28002.Vi sender deg loddene i posten i løpet av noen dager. For å redusere portoutgiftene, er minstekjøp 2 lodd. Loddsalget begynner 1. mai 2020.

Kjøp lodd i dag!

For Styret i NVK
Johan Lindtvedt
Styremedlem