tyrigrava

NVK inn som deleier av Tyrigrava

tyrigrava

Torsdag var det duket for NVKs ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med Oppegård kommunes salg av eiendommen Tyrigrava. Og klubblokalet på Frysja var helt fullsatt da 99 stemmeberettigede skulle avgi sine stemmer.

Forslaget det skulle stemmes over, gikk ut på at NVKs styre skulle få fullmakt til å inngå en avtale om kjøp av 34% av Tyrigrava eller 34% av aksjene i selskapet som blir eier av Tyrigrava. For NVK, oppad begrenset til 2,5 millioner kroner. Opprettes det et felles selskap, skal dette eies 100% av NVK og KNA. Forutsetningen er at NVK etablerer seg i bygget når dagens utleieavtale opphører.

Etter en kort presentasjon av eiendommen og medfølgende dokumenter, var det mange som meldte seg på talelisten. Ivrige medlemmer argumenterte både for og imot kjøp av eiendommen. Etter noen runder med argumenter var det tid for valg, som resulterte i 83 stemmer for kjøp og 14 imot (og to blanke stemmer).

Detaljer rundt selve kjøpet og overtagelsen av eiendommen er ikke avklart, og vil bli publisert når informasjonen foreligger.