klubbe

NVKs generalforsamling 20. mars

Det innkalles med dette til ordinær Generalforsamling i Norsk Veteranvogn Klubb 20. mars 2024 kl. 19.00 på Tyrigrava, 3. etasje, Gamle Mossevei 55, 1420 Svartskog.

DAGSORDEN

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og fullmaktskomite
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Årsberetning 2023
 6. Regnskap og revisorberetning
 7. Budsjett 2024
 8. Fastsettelse av medlemskontingent
 9. Forslag fra styret- kjøp av aksjer i Tyrigrava AS
 10. Innkommet forslag ved Erling Storstrøm
 11. Valg av formann og styre
  – Valgkomiteen presenterer sin innstilling.
 12. Valg av revisor og valgkomite

< Last ned dokumentene her >