Motorkonvoien2019

Motorkonvoien og Motortreffet 2019

Motorkonvoien2019

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, heretter kalt LMK, har sammen med organisasjonen AMCAR planlagt norgeshistoriens mest omfattende arrangement for motorhistoriske- og hobbykjøretøy. Arrangementet er delt opp i flere seksjoner og er således landsdekkende, og det vil i en eller annen form passere de fleste av landets distrikter.

Motorkonvoien 2019 vil ha oppstart i Hammerfest, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Halden. Alle rutene vil ende opp på Lillehammer 7. juni 2019 hvor arrangementet Motortreffet 2019 finner sted. Motortreffet vil vedvare frem til søndag 9. juni (Nasjonal Motordag) hvor deltakerne vil slutte opp om åpningen av det nye Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen – en etterlengtet nasjonal offentlig aksept av den motorhistoriske bevegelsen.

LMK og AMCAR representerer til sammen opp mot 100.000 frivillige utøvere, og arrangementet tar sikte på å synliggjøre de behov vår bevegelse har med hensyn til fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy i fremtiden. Vi mener at rullende materiell er kulturvern på lik linje med annen kultur underlagt verneplaner. LMK og AMCAR opplever et felles nasjonalt ansvar for at også kommende generasjoner kan ha tilgang til og ta aktivt del i denne historien. Det må derfor formidles tilstrekkelig kunnskap, slik at vi kan få de nødvendige rammebetingelser. Dette gjelder også immateriell kulturarv i form av utdøende håndverk og nødvendig spesialkompetanse, som sikrer fortsatt drift. Behovet for et etanolfritt drivstoff, som motorhistoriske kjøretøy kan benytte, står også som et sentralt tema. Motorkonvoien vil underveis treffe politikere hvor overstående behov vil bli aktualisert.

Arrangementet vil bli meget omfattende, og vi henstiller derfor også til at alle lokale kontorer og kontaktpersoner gjøres kjent med arrangementet med tanke på en lokal pressedekning. Det er opprettet en egen Facebook-side – Motorkonvoien 2019 – samt mer informasjon hos både www.amcar.no og www.lmk.no.

Last med program her:

Motorkonvoien2019.pdf