materialer messing

Møtet i messinggruppen 9. april 2015

materialer messing

Ole Kr. Haugen og Rolf Vold holdt et interessant foredrag om metaller og legeringer på aprilmøtet. Det var stor interesse for å få tilgang til de foilene som ble brukt i presentasjonen.

De er derfor lagt ut her.