lmk if

Minner om fullmaktsskjema

Vi vil minne om en enkel flytting av forsikringene fra WaterCircles til If. Det blir viktig å merke seg at alle som ikke foretar seg noe med hensyn til egne forsikringer, ikke vil ha en LMK-Forsikring fra 01.01.2018. Da vil forsikringen bli en ordinær veteranforsikring hos WaterCircles.

For at alle som har søkt og fått innvilget en LMK-Forsikring fortsatt skal kunne få dette etter 01.01.2018, må fullmaktsskjema fylles ut og sendes inn:
Skjema for flytting av forsikring til If finner du <her>.