LMKs forsikringsordning er endret

LMKs styre har våren 2009 hatt en kontinuerlig prosess for å imøtekomme landsmøtets ønske om en revisjon av forsikringsordningen.

De viktigste endringene er:

Hovedstrømsbryter er ikke lenger påkrevet, men anbefales likevel på det sterkeste.

Eier kan for Helforsikring selv gjøre besiktigelse av sitt kjøretøy med verdi opp til 250.000,- (1959 mod. og eldre) og 150.000,- (1960 mod. og nyere). Besiktigelsen må bevitnes av en person som selv har en LMK Helforsikring. Vitnet signerer på skjemaet med navn, samt med reg. nr. på sitt eget helforsikret kjøretøy pluss navn på sin LMK-klubb. Er kjøretøyets verdi høyere enn de overnevnte grenser, skal det utføres besiktigelse av en besiktigelsesperson fra en LMK-klubb. For ombygd/modifisert og blivende klassiker vil det fortsatt bli besiktigelse av besiktigelsesperson.

Det er åpnet for mer tidstypiske endringer og bruksslitasje/patina fra kjøretøyets driftsperiode kan godkjennes. Det lempes også noe på krav vedrørende dekk og felg ved at kravets utgangspunkt nå er at felg- og dekkdimensjon skal være i harmoni med kjøretøyets konstruksjon og historie.

For å få en blivende klassiker BK må søker ha en LMK helforsikring enten på bil eller på MC. Dersom det søkes BK i annen gruppe enn det man har helforsikring i, må man kunne vise til brukskjøretøy i samme klasse som det søkes BK for. Bil med forsikringssum på over kr. 150.000 må ha FG godkjent alarm, alternativt originalt montert alarmanlegg. Originalt alarmanlegg skal selvfølgelig fungere uansett forsikringssum.

For mer informasjon, klikk inn på LMKs forsikringside eller NVKs forsikringside.