lmk wc

LMK har sagt opp WaterCircles Norge

lmk wc

Styret i LMK vedtok 26.01.2017 å si opp samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS.

Da det har vært sprikende informasjon og spekulasjoner rundt forsikringsordningen i senere tid, ser LMK derfor nødvendigheten av at eierklubbene gjøres kjent med dette. Omstendighetene rundt oppsigelsen kan de foreløpig ikke kommentere ytterligere. Oppsigelsen gjelder Samarbeidsavtalen mellom LMK og WaterCircles Norge AS, og i oppsigelsestiden vil alle avtalens forhold fortsatt være på plass.

Dagens forsikringsavtaler for den enkelte løper selvsagt videre, og skulle det oppstå skader eller liknende er det ingen endring på vilkår og dekning for dette.

Nytegning av LMK-forsikring vil derfor inntil videre fortsette som normalt gjennom LMK og WaterCircles.
LMK henstiller derfor alle med LMK-forsikring til å avvente situasjonen inntil videre. De vil komme med ytterligere informasjon så snart de kan.

Kilde: LMK