Tyrigrava overtagelse

KNA og NVK har overtatt Tyrigrava

Tyrigrava overtagelse

Tirsdag 2. mai kl 14.30 var den formelle overtakelsen av Tyrigrava. Ordfører i Oppegård kommune Thomas Sjøvold overrakk nøklene til Finn Eirik Eilertsen, President i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) og Bjørn G. Johannesen formann i Norsk Veteranvogn Klubb (NVK).

Ordføreren uttrykte glede over at den tradisjonsrike eiendommen nå overleveres til KNA og NVK. Oppegård kommune gleder seg til å følge utviklingen og håper på stort engasjement fra motorfolket i tiden fremover, selv om det vil bli en overgangsperiode på grunn av leiekontrakten med Kunstnerfellesskapet som holder til i bygningene i dag.

Dette er en merkedag for KNA, NVK og motorfolket for øvrig sier KNAs president Finn Eirik Eilertsen.

Tyrigrava er et yndet møtested for motorinteresserte med hyggelig tilkomstvei fra både sør og nord, kun 16 km fra Oslo sentrum. Helt siden 1930-årene da dagens bygg ble bygget, har stedet hatt stor betydning for dem som ferdes på veien, både på to og fire hjul. KNA og NVK skal fortsette å drive Tyrigrava i god tradisjon og det skal fortsatt være et treffsted for motorfolket.

– Nå ser vi frem til kommende arrangementer, herunder trafikksikkerhetsdag for MC folket på ettermiddagen den 10. mai, og starten på Rally Oslofjord fredag 12. mai kl. 10.00.

FAKTA TYRIGRAVA:
Tyrigrava er utskilt fra Gården Dal.
Stedet fikk sitt navn fra tjærebrenning, som det var kjent for fra ca. år 1700.
Gamle Tyrigraven ble bygget i 1854, som den første skysstasjon langs Riksvei 1 (Mosseveien), men brant ned i 1924. Dagen Funkisbygg er fra 1932.
I 1870 ble Oppegårds første poståpneri åpnet på Tyrigrava.
Stedet fikk den første bensinpumpen langs Riksvei 1, det var campingplass ned mot Gjersjøen, og Norges første døgnåpne kafé fra 1965.
Tyrigrava har siden 1950 årene vært et kjent utfartssted for MC- og Amcarmiljøet.

På bildet:
Ordfører i Oppegård kommune Thomas Sjøvold overrakk nøklene til president i KNA Finn Eirik Eilertsen og formann i NVK Bjørn G. Johannesen.

Kilde: 
Pressemelding fra KNA