tyrigrava

KNA og NVK har kjøpt Tyrigrava

tyrigrava

Onsdag 22. mars 2017 signerte KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) og NVK (Norsk Veteranvogn Klubb) kjøpekontrakten på den historiske eiendommen Tyrigrava, i Oppegård kommune.

Tyrigrava er et yndet møtested for motorinteresserte. Helt siden 1930-årene da dagens bygg ble bygget, har stedet hatt stor betydning for dem som ferdes på veien, både på to og fire hjul. KNA og NVK skal fortsette å drive Tyrigrava i god tradisjon og det skal fortsatt være et treffsted for motorfolket.

– Vi er veldig glade for å være nye eiere av Tyrigrava og ser frem til å legge forholdene til rette for kommende arrangementer. Vi ønsker å ivareta motormiljøet og ønsker andre interesserte velkommen til Tyrigrava når vi er på plass sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker og NVKs formann Bjørn G. Johannesen.

Formelt sett overtar bilklubbene Tyrigrava 1. mai 2017, men Kunstnerfellesskapet som i dag leier Tyrigrava har leieavtale frem til 1. mai 2021.

– Vi håper å finne erstatningslokaler til Kunstnerfellesskapet før den tid, slik at motormiljøet kan reetablere seg på Tyrigrava sier Skiaker og Johannesen.

Parkeringsplassen på Tyrigrava, som er brukt som møtested, vil fortsatt være tilgjengelig som før, og vi ønsker både bil- og mc folket velkommen til sine tirsdags og onsdagstreff på Tyrigrava.

KNA og NVK skal etter planen ha sine kontorlokaler i bygget. Det er også planer om å tilby møterom/konferanserom ell til motorklubber og andre som ønsker litt av Tyrigravas atmosfære.

FAKTA TYRIGRAVA:
Tyrigrava er utskilt fra Gården Dal.
Stedet fikk sitt navn fra tjærebrenning, som det var kjent for fra ca. år 1700.
Gamle Tyrigraven ble bygget i 1854, som den første skysstasjon langs Riksvei 1 (Mosseveien), men brant ned i 1924. Dagens funkisbygg er fra 1932.
I 1870 ble Oppegårds første poståpneri åpnet på Tyrigrava.
Stedet fikk den første bensinpumpen langs Riksvei 1, det var campingplass ned mot Gjersjøen, og Norges første døgnåpne kafé fra 1965.
Tyrigrava har i mer enn 70 år vært et kjent utfartssted for MC- og bilmiljøet.